174 Idee van: Johan Boekholt Publicatiedatum: 18 maart 2020

Knarrenhof in Veendam, het initiatief

Seniorenhuisvesting in de vorm van een zogenaamd “Knarrenhof” is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Een Knarrenhof is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die het leuk en nodig vinden elkaar te helpen en om er voor elkaar te zijn. Je zou dit ook “noaberschap” kunnen noemen. Het betreft een combi van koopwoningen en sociale huurwoningen.

Al jaren wordt in Nederland nagedacht over hoe je de woonbehoefte van mensen boven de 55 kunt faciliteren. En hoe dit op een moderne, comfortabele manier kan zonder verlies aan privacy. De recente oplossing van de overheid was een overgang van tehuizen naar mantelzorg. Helaas werkt dit niet goed. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% van de mensen familie en/of kennissen heeft die mantelzorg kunnen of willen doen.

Een “Knarrenhof” is de oplossing voor een aantal gelijkgestemde mensen die maximaal lang zelfstandig willen zijn, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. Wonen in een Knarrenhof-concept biedt de mogelijkheid elkaar te helpen zonder dat men zijn  privacy of onafhankelijkheid verliest en wordt eenzaamheid zo veel mogelijk voorkomen. Dus eigenlijk een combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van het heden. Een uniek concept van veilig wonen op korte afstand van de voorzieningen. Bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen maar hierin geen verplichting willen. Het is een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Dit kan in alle denkbare vormen, van grondgebonden woningen tot appartementen, koop of huur en in alle combinaties. In eerste instantie gaat de voorkeur van de initiatiefgroep in Veendam uit naar 20 à 40 grondgebonden woningen. Er is overleg met de gemeente Veendam over de meest geschikte locatie en er is inmiddels een Facebookgroep met de naam Knarrenhof Veendam. Ondanks de tot nu toe geringe publiciteit heeft de groep al meer dan 80 belangstellenden.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat men langer actief blijft en er significante besparingen kunnen worden gerealiseerd op de Wmo en op de zorgkosten door te wonen in een Knarrenhof zoals omschreven. Er is berekend dat dit per woning een Wmo-besparing oplevert van € 3,- per m2 per jaar en aan zorgkosten een besparing van € 3000,- per persoon per jaar.

Om een Knarrenhof te realiseren dienen de totale stichtingskosten kosten zo laag mogelijk te blijven. Dit is mogelijk door participatie van andere partijen die bijvoorbeeld de bouw- en inrichtingskosten van de gemeenschappelijke ruimte en een bijdrage in de kosten van de sociale huurwoningen voor hun rekening nemen.

Bij een terugtredende overheid ten aanzien van ouderenhuisvesting levert een Knarrenhof een goede Toukomstgerichte oplossing die zo weinig mogelijk aanspraak maakt op de algemene middelen. Seniorenhuisvesting 2.0.

Dit geldt voor heel Nederland maar met name voor krimpgebieden zoals Oost-Groningen.