6 Idee van: George Bosch Publicatiedatum: 27 februari 2020

Klei Impuls Project Provincie Groningen

Vergrijzing, krimp, (jeugd-) werkloosheid en aardbevingsproblematiek zijn niet positief voor onze provincie. Steeds meer (jonge) mensen trekken weg. Er moet tegenwicht geboden worden aan benoemde trends. Jongerenwerk Barkema & De Haan en Stichting ‘KomOp!’ willen een bijdrage leveren om de regio leefbaar, kansrijk en leuk te laten blijven voor vooral de jongeren tot circa 30 jaar.

Met kansen bedoelen we: het door-ontwikkelen van talentvolle jongeren in de regio, het activeren van werklozen naar werk en het begeleiden van startende ondernemers zodat de jongeren meer binding krijgen en hier sneller een bestaan willen en kunnen opbouwen. Perspectief is nodig!

Programma’s en doelstellingen
Door een integrale aanpak en maatwerk van drie programma’s groeit het perspectief voor de regio.

Talentontwikkeling
Door vroegtijdig talenten te signaleren en talentengroei te stimuleren bind je jongeren aan de regio en zijn ze sneller geneigd om kansen op te pakken.

Goed werknemer
Door zoveel mogelijk mensen in de regio actief deel te laten nemen in werk, versterkt het welzijn, de gezondheid en de welvaart van de deelnemer. Uitvalrisico wordt beperkt door intensieve training op houding en gedrag en signaleren van kansen.

Ondernemerschap
Jonge (startende) ondernemers worden begeleid door ervaren ondernemers om de slagingskans beduidend te vergroten. Innovatie wordt gestimuleerd.

Activiteiten/werkvormen
Intensieve en individuele coaching, talenten thema-avonden, workshops, assessments en inspiratie sessies, kennismaking met het netwerk van lokale bedrijven en organisaties. Gericht op het ontwikkelen van het individu en zijn/haar succes. De coaches hebben een grote binding met en een netwerk in de Provincie. Doorlooptijd: 1,5 jaar.

Doelstellingen
Pilot fase: Het Klei Impuls Project start in het 2e halfjaar 2020, waarbij 10 mensen tot ca. 30 jaar uit de Gemeente Het Hogeland individueel worden begeleid. Eventueel aangevuld met mensen uit de andere gemeenten. Daarna wordt het succes uitgerold over de provincie. De investering is mede gebaseerd op terugverdientijd. De gemeente Het Hogeland heeft alle medewerking toegezegd.

Netwerk
Vele gesprekken zijn gevoerd met o.a. Provincie Groningen, diverse gemeenten, De kracht van Groningen/Perspectief Groningen 2025, Economic Board of Groningen, Nationaal Programma Groningen, Stichting Noord-Groningse Uitdaging, Groninger Dorpen, Samenwerkende Bedrijven Eemsmond, lokaal welzijnswerk, Werkpleinen Ability, Afeer, belangenverenigingen en diverse ondernemers.

Veel positieve reacties over ons initiatief. De gezamenlijke aanpak spreekt velen aan. Het project is gemakkelijk te koppelen aan diverse andere projecten op het gebied van bijvoorbeeld retail, leefbaarheid, educatie en huisvesting. Zij willen ook hun medewerking daaraan verlenen, echter bijna alle partijen verwijzen wel nadrukkelijk naar Het Nationaal Programma Groningen.