23 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 11 maart 2020

Kiekje in de toukomst

De toekomst is van iedereen. Van jongeren en ouderen. Kinderen en bejaarden. Van drie, vier generaties Groningers. Maar hoe betrek je hen allemaal bij de kansen, perspectieven en ideeën over onze toekomst? Door hun ideeën vorm te geven in een bijzondere en unieke zelfgemaakte kijkdoos, en die ideeën te delen.

Workshopdocent en kunstenaar Esse maakt van restmateriaal, samen met deze leeftijdsgroepen dwars door de Groningse samenleving heen, kijkdozen die een kiekje in de toekomst werpen. Al deze kijkdozen worden samengevoegd in het Toukomstmuseum van Groningen en worden zichtbaar in de provincie.

Wat gaan we doen?
We organiseren de komende maanden verschillende kijkdooscarnavals in buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra. Hier kunnen zoveel mogelijk Groningers aan hun toekomst bouwen onder leiding van Esse’s Wurk. De sfeer is open, plezierig en feestelijk, maar met een serieuze ondertoon: het gaat om onze toekomst.

De deelnemers nemen zelf schoenendozen mee. De andere materialen komen van Esse’s Wurk: restmaterialen, zoals incompleet speelgoed, fietsbinnenbanden, dopjes, rubber en tijdschriften. Tijdens de duurzame workshop leren de deelnemers hoe ze zo sterk, grappig, ontroerend en bijzonder mogelijk hun beeld van onze toekomst kunnen maken.

Stap voor stap leren de deelnemers om met echte aandacht en in een plezierige sfeer, met gebruik van de de bijzondere circulaire materialen, hun slimme ideeën, hoop en wensen vorm te geven. Deze aanpak geeft de workshops verdieping en energie en brengt vooruitdenkers samen. Het maakt de ideeën beter, reëler en concreter. Hierdoor verwachten we een nieuwe zelfbewuste blik op de toekomst van ons allemaal.

En dan?
Alle kijkdozen krijgen een plek in het Toukomstmuseum. Daarnaast vragen we een fotograaf om op een prikkelende en bijzondere manier foto’s te maken van de interieurs van die kijkdozen. Deze kiekjes zetten we deels online en laten we rondreizen langs de dorpshuizen en wijkcentra zodat de ideeën goed zichtbaar zijn en blijven, en andere Groningers geraakt worden en misschien op nieuwe ideeën worden gebracht.

Meer info over Esse’s Wurk – www.esseswurk.nl