1 Idee van: Margo van der Wolf Publicatiedatum: 31 maart 2020

KEES. WERKT

KEES. is een geïntegreerde aanpak als het gaat om verzuim vraagstukken. Waarin de focus ligt op de uitvoering en de bedrijfsvoering. Met KEES. kan het korte verzuim kort toenemen, omdat er ruimte is voor “ga niet over je grenzen heen, het is oke als je een dag mist”. Met KEES. wordt het langer termijn verzuim significant vermindert, doordat dit vraagstuk continu in relatie staat tot de professionele ruimte van de medewerker.  Oftewel, inzetbaarheid staat centraal, er ontstaat meer ruimte voor het uitwisselen van werk, en de leidinggevende wordt ondersteund in zijn cruciale rol om de regie bij de medewerkers te doen vergroten. KEES. richt zich op het anders inrichten van werk en het normaliseren van gesprekken die gaat over je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

KEES is als een jamsessie. Iedereen speelt zijn eigen instrument en bespeelt zijn instrument op eigen wijze. Jamsessies kennen geen dirigent, het gaat over samen een muziekstuk opbouwen, ritme vinden, ritme voelen. In een jamsessie luistert iedereen naar elkaar, om zodoende goed op elkaar in te kunnen spelen. Heb je net die ene noot gemist? Geen nood, de leden van de sessie vangen jouw losgelaten noten wel op.

KEES. is een ‘totaalconcept’. KEES. wordt uiteindelijk ingebed in de organisatie waardoor verzuim altijd in relatie staat tot KEES. KEES. krijgt uiteindelijk binnen elk team of organisatie zijn eigen identiteit, een natuurlijke ‘evolutie’ gevormd door het team. Zodoende zal KEES. altijd relevant zijn en bijdragen aan veerkrachtige en ondernemende professionals. Niet top-down benadert, maar gerealiseerd in een co-creatie proces.

KEES kent bouwstenen waaruit duurzame inzetbaarheid wordt benadert:

  1. Krachtgericht werken : Talentgericht management
  2. Energizer : Vanuit beweging ontstaat leren
  3. Experience : Creëren van nieuwe ervaringen
  4. Serendipiteit : zichtbare ervaringen delen.

KEES werkt alleen door langdurige samenwerkingen met organisaties, om zodoende de medewerkers en daarmee hun duurzame inzetbaarheid, met de principes van een jamsessie te laten werken. KEES. WERKT.