15 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 17 maart 2020

Kansen voor vaartoerisme in Groningen

In tegenstelling tot de vaarwegen in de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel, zijn de vaarwegen in Groningen voor de recreatievaart en vaartoerisme onvoldoende veilig. Te veel bruggen hebben een te lage doorvaarthoogte en er ontbreken op toeristisch aantrekkelijke plaatsen steigers met voorzieningen. Om gebruik te kunnen maken van onze infrastructuur van vaarwegen beschikken vaartoeristen ook vrijwel nooit over de bekende archaïsche koperen zelfbedieningssleutel. Zij varen mede om deze reden direct door naar Friesland.

Waterrecreatie en vaartoerisme zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Gelet op ook de relatief hoge dagbesteding, draagt de sector waterrecreatie en in het bijzonder vaartoerisme in hoge mate bij aan de vrijetijdseconomie. De belangstelling voor de toeristische kanovaart is groeiende. De toenemende belangstelling voor de aanschaf van een sloep en kleine open boten biedt kansen voor het ontsluiten van de Groninger maren. Fiets- en wandelroutes moeten bovendien aansluiten op toeristisch aantrekkelijke aanlegplaatsen op vaarroutes. Dit draagt ertoe bij dat een vaartoerist ook een verblijfstoerist wordt.

Het Strategische beleidsplan van het regioteam van het Watersportverbond geeft een heldere visie, marsroutes en de te realiseren doelen aan. Elke marsroute is gebaseerd op vijf pijlers. In elke pijler is een limitatieve opsomming gegeven van te realiseren doelen. Elke keuze is gericht op het versterken van de vrijtijdseconomie en het vergroten van de leefbaarheid in de regio. Uit de vele mogelijkheden kunnen meerdere keuzes worden gemaakt.

Een limitatieve opsomming

  1. Zelfbediening van bruggen met een geregistreerde transponder of een geregistreerde app voorkomt het niet-veilig hoeven aanleggen bij te korte wachtsteigers.
  2. Opwaarderen vaarwegen zodat beroepsvaart en recreatievaart meer van elkaar kunnen worden gescheiden. Te denken valt aan het ‘Damsterdiep circuit’ en het Ruiten Aa-kanaal.
  3. Meer toeristisch aantrekkelijke aanlegplaatsen op vaarroutes met betere voorzieningen.
  4. De Groninger maren toegankelijk maken voor de kleine recreatievaart. In het bijzonder de maren boven het Damsterdiep.
  5. Een structuur van vaarwegknooppunten ontwikkelen die aansluit op de knooppunten voor fiets- en wandelroutes.
  6. Inventariseer nu eindelijk eens alle toeristische pareltjes in elke gemeente en stel de erbij behorende tekst en foto’s rechtenvrij ter beschikking van een ieder die fiets-, wandel- of vaarroutes wil ontwikkelen. Elke plaats is toeristisch onaantrekkelijk als de toerist geen weet heeft van deze pareltjes.
  7. Voor bevordering van (vaar)toerisme in Groningen moet meer dan nu het geval is, gebruik worden gemaakt van de verhaallijnen van Groningen. Daarvan zijn er zes die meer verdienen dan de slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ (zie ons beleidsplan).

Download het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’. (Regioteam Watersportverbond)