147 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 04 maart 2020

Kansen voor kinderen uit gezinnen in armoede

Het Dagblad van het Noorden opent op 4 maart 2020 met het artikel “Kansen voor arme kinderen verslechteren”. Van de kinderen die in Nederland worden geboren in een gezin met een laag inkomen, heeft een op de drie later zelf ook een laag inkomen. Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid in Nederland; de cijfers zijn voor onze provincie nog negatiever. Willen we Groningen vooruit helpen dan is aandacht voor kinderen in armoede cruciaal. De opzet van een integrale aanpak is van belang.

Vorig jaar is de landelijke Alliantie Kinderarmoede opgericht. Doelstelling: in 2030 is er geen armoede meer onder kinderen. De 7 kledingbanken Maxima in Groningen zijn partner geworden. Als partner doe je een belofte om de doelstelling te helpen bereiken. De doelstelling van de Maxima’s is: Voor alle kinderen uit een gezin in armoede in Groningen is er in het voorjaar en in het najaar nieuwe kleding: ondergoed, broek, jas, schoenen, sportkleding e.d.

Bij de kledingbanken Maxima winkelen 3000 kinderen met hun ouders. Er is plaatselijke samenwerking met voedselbanken, met Humanitas, de Computerbank, St. Leergeld, ANWB-kinderfietsenplan en met scholen. Het zou goed zijn als er een provinciale opzet komt, waardoor geen kind meer tussen de wal en het schip valt.