19 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 27 maart 2020

Kano en sloepenroute Oldambtmeer

De gedachte kano- en sloepenroute heeft een totale lengte van circa 8 kilometer. Hiervoor hoeft in totaal minder dan 1 kilometer te worden gegraven. De route loopt vanaf het ZW van het Oldambtmeer, waar een kleine historisch ogende sluis moet worden gerealiseerd, door het dijklichaam van de Verlengde Kloosterlaan en langs het Midwolderbos en de Midwolderplas naar het nu bij de A7 doodlopende Nieuwe kanaal. Dit reeds aanwezige Nieuwe kanaal sluit aan op de Noordelijke vaarverbinding van het Oldambtmeer. Deze route maakt straks het Oldambtmeer nog aantrekkelijker voor waterrecreatie en in het bijzonder voor de kano- en de sloepenvaart.

Route zichtbaar op Google Maps
De gedachte kano- en sloepenroute is met de nodige toelichting voor iedereen zichtbaar op Google Maps. (activeer de hyperlink). De aantrekkelijkheid van de route zit hem ook in de mogelijkheid om ook de recreatieplas in het Midwolderbos en de Camping De Bouwte bij deze route te betrekken. Samen met het Oldambtmeer ontstaat zo een heel groot Recreatiegebied. Bekijk de route ook op Afstandmeten.nl

Goed voor de vrijetijdseconomie en de leefbaarheid
Ondanks dat het Oldambtmeer ondertussen al meer dan 10 jaar geleden is gerealiseerd lijkt de waterrecreatie op het meer nog niet erg uitbundig van de grond te zijn gekomen. Deze kano- en sloepenroute geeft een extra impuls aan de recreatiemogelijkheden voor de regio met extra mogelijkheden voor ook de recreatie-ondernemers. Daarmee goed voor toerisme, de vrijetijdseconomie en de leefbaarheid in de regio.

Vaarroutes en een aantrekkelijke vaarwegeninfrastructuur zijn doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam van het Watersportverbond.