595 Idee van: Henk Lunshof Publicatiedatum: 14 maart 2020

Kamerbewoners sparen geld door huurkoop

Kamerbewoners betalen standaard huur aan de huisbaas. De huisbaas lost af aan de bank en spaart zo geld voor zichzelf, dat kamerbewoners opbrengen. Bij huurkoop lossen de kamerbewoners zelf af en sparen zo minimaal 1000 euro per jaar.

Door kamerbewoning op basis van huurkoop sparen de kamerbewoners voor startkapitaal voor een eigen huis, conform de visie op kamerbewoning van Stichting Huis en Kapitaal.

Om dit financieel te realiseren is kapitaal nodig voor aanschaf van woningen. Dat kan in coöperatief verband. De deelnemers in de coöperatie hebben door direct bezit van de woningen, onderpand van hun (spaar)geld. Deelnemers in de coöperatie krijgen meer spaargeld (~ 2 procent) dan van de bank en zijn veel meer betrokken bij de kamerbewoners.
Doordat kamerbewoners direct geld sparen tijdens kamerbewoning, zijn ze verantwoordelijk en betrokken bij hun ‘eigen woning’ en de directe omgeving. Op langere termijn zal het hen lagere woonkosten opleveren als zij een eigen woning kunnen kopen en dat is weer beter voor de toekomst van Groningen. Meer mensen hebben meer te besteden.