139 Idee van: Jonah Kremer Publicatiedatum: 30 maart 2020

Jongeren empowerment via rolmodellen en sport

Oorsprong

De YETS Foundation is in 2014 opgericht in Schiedam door dhr. Peter Ottens. Hij zag een ontwikkeling onder jongeren waarvan hij het gevoel had er een positieve impact op te kunnen hebben. Sinds 2017 ben ik (Jonah Kremer) als geboren Groninger naar Schiedam vertrokken om daar bij te dragen aan de missie van YETS. Mijn heimwee neemt toe en ik zie dat er ook in Groningen een steeds groter wordende probleem is omtrent jongeren en de daarbij passende straat/jeugd- cultuur. Daarom nu het initiatief om in Groningen mijn eigen Stichting te starten en mooie resultaten in het noorden te behalen!

Positieve rolmodellen

De samenleving normaliseert in het omgaan met geweldpleging, het verdienen van snelle centen en het gevoel van ergens onderdeel van uitmaken is meer dan ooit te voren aanwezig onder de jongeren. Pedagogisch sterke coaches vormen bij Voortgezet Onderwijsscholen basketbalteams om samen een tweejarige interventie te voltooien. Deze coaches vullen de rol van positief rolmodel in voor vele van deze jongeren en zijn bekend met de belevingswereld. Zij weten echter door hun betrokkenheid en onvoorwaardelijke acceptatie het verschil te maken in denkpatronen en het maken van beslissingen.

 

3 pijlers

Onderwijs: Onderwijs geeft ons kennis van de wereld om ons heen en ontwikkelt het perspectief hoe we naar het leven kijken.

Sport: Sport, wanneer op de juiste manier aangeboden, biedt onbetwist mogelijkheden voor het ontwikkelen van competenties en talenten op uiteenlopende vlakken: fysiek, sociaal, mentaal en/of pedagogisch

Sociale Integratie: Om te kunnen slagen in de maatschappij moet je er aan deelnemen. De stap naar actief burgerschap is voor een groot gedeelte van onze deelnemers te groot om zelfstandig te nemen.

De aanpak

In samenwerking met twee orthopedagogen is de YETS-methodiek tot stand gekomen. Deze is inmiddels erkend als ‘goed onderbouwd’ door het NJI (Nederlands Jeugd Instituut). Samen met de WIJK-agent, het WIJ-Team, de zorgcoördinator van de school, de orthopedagoog en de ouders van de deelnemers wordt een intensieve periode gestart. Door de gemeenschap actief bij de YETS projecten te betrekken blijft de ‘empowerment’ niet alleen beperkt tot binnen het team, maar reikt deze tot diep in de gemeenschap.

Samenwerkingen

Als onderdeel van onze methodiek moeten deelnemende jongeren vrijwilligerswerk doen voor andere kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, kinderen of andere organisaties met een hulpvraag. Een samenwerking met andere Toukomst partners draagt bij aan onze integrale aanpak.

Successen

De YETS methodiek kent in regio Rijnmond al mooie successen, met de volgende erkenningen als gevolg:

> RET Aardig onderweg Award (2017)
> Appeltje van Oranje (2018)
> Bezoek Koningin Maxíma (2018)
> Erkenning NJI (2018)
> Onafhankelijk onderzoek Mullier Instituut (2019)

Bekijk ook het 5 jarig bestaan van de YETS Foundation: