3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 01 april 2020

It takes a child to raise a village

Groningen is een mooie provincie die evenwel ook enorme uitdagingen kent. Deze uitdagingen liggen bijvoorbeeld in de problematiek omtrent de aardbevingen, maar niet in de laatste plaats ook op het gebied van armoede.
Armoede is uitzonderlijk invloedrijk op het leven van mensen.

Als 2 baby’s precies gelijk worden geboren, met dezelfde talenten en dezelfde genetische make-up, 1 in een arm gezin en 1 in een gemiddeld gezin dan heeft de armoede alleen al opmerkelijke effecten. Kimberly Noble, professor neuroscience en education aan de universiteit van Columbia, deed er jarenlang onderzoek naar. Zie ook haar TEDx talk https://www.ted.com/talks/kimberly_noble_how_does_income_affect_childhood_brain_development

Op 2-jarige leeftijd zie je dat hetzelfde kind al 60% lager scoort op cognitieve taken. De kans  op schooluitval op de middelbare school is 5 x zo groot. Als iemand wel een diploma haalt dan is de kans veel kleiner dat iemand die in armoede is opgegroeid ook nog een vervolgopleiding afmaakt. Op 35-jarige leeftijd is de kans dat iemand z’n leven lang in armoede blijft leven 75 x zo groot. De delen van het brein die het meest worden aangedaan zijn de delen die te maken hebben met taal en met stress- en emotieregulatie.
De keten aanpakken
Ervaringen herbedraden het brein en als we ervoor kunnen zorgen dat mensen die in armoede leven andere ervaringen opdoen, kunnen we de effecten van armoede bijsturen en zelfs voorkomen.

Hoe dan?
– Zorg ervoor dat gezinnen die kinderen krijgen extra geld kunnen verdienen (preventie)
– Zorg ervoor dat de ervaringen die jonge kinderen opdoen veranderen (bijsturen mbv ervaringen) en zorg ervoor dat ook oudere kinderen en volwassenen ervaringen opdoen die tot breinveranderingen leiden
– Pak vooral die gebieden aan die het meest te lijden hebben gehad van de armoede (pak vooral taal en stress- en emotieregulatie op)
– Leer het brein weer leren
– Leer kinderen en volwassenen hun stress en emoties weer te hanteren

Het bedrijf Jamzone heeft hier een mogelijke oplossing voor die waarschijnlijk ook zeer goed voor Groningen zou kunnen werken!
Concreet:

– Laat jonge gezinnen bijverdienen door Stressjamcoach te worden. De uitkeringsinstanties zouden hiervoor ingezet kunnen worden. De verdiensten komen bij de uitkering op zodat de armoedesituatie ophoud te bestaan
– Degenen, zowel volwassenen als kinderen, die gaan Stressjammen krijgen de kosten vergoed. Omdat stress en korte termijn denken op dit moment de beste voorspellers zijn van een hele reeks van lichamelijke en psychische klachten, ligt het voor de hand om zorgverzekeraars hiervoor te enthousiasmeren
– Zorg dat je een taalprogramma bouwt in de VR-wereld, zodat beide achtergebleven hersengebieden getraind worden. Stress en emotieregulatie kunnen we nu al trainen in VR
– Start in de armste wijken en regio’s van Groningen
– Leer het brein weer leren
– Leer kinderen en volwassenen hun stress en emoties weer te hanteren