6 Idee van: Arjen P Van Leeuwen Publicatiedatum: 09 maart 2020

Inwoners baas in je eigen leefomgeving: R2C-C

Inwoners zijn de echte eigenaar van hun directe leefomgeving en zouden meer speelruimte en zeggenschap mogen krijgen in relatie tot wat er in hun directe leefomgeving gebeurt. Hoe mooi als elke Groninger gemeente sowieso jaarlijks aan tien wensen/ideeën van inwoners meewerkt en samen kijkt hoe het mogelijk gemaakt kan worden? Dit gaat ook op voor onderwerpen/vraagstukken in de eigen leefomgeving waar de gemeente nu eigenaarschap heeft en inwoners de kans moeten krijgen om het beter te doen.

Inwoners moeten veel meer geholpen en gefaciliteerd worden bij het realiseren van eigen wensen. Als inwoners iets willen moeten ze telkens plannen maken en worden ze getoetst aan tal van zaken als regelgeving, bestemmingsplannen en worden ze blootgesteld aan ingewikkelde procedures als ze al de kans krijgen om bij iemand aan tafel te komen. Elke Groninger gemeente zou jaarlijks minimaal tien inwoners initiatieven moeten helpen en faciliteren met als doel het een succes te maken.

Vaak hebben inwoners hele goede ideeën over zaken, maar dat doet de gemeente al, terwijl de inwoner het mogelijk beter kan. De inwoners kunnen dan een Right to Challenge aangaan om het te mogen doen. Ik heb nog nooit een ambtenaar meegemaakt die meewerkt aan het opheffen van zijn/haar eigen baan. Nooit krijgt zo’n initiatief kans: de inwoners moeten een plan indienen en worden op regels en procedures standaard afgekeurd.

Als we eigenaarschap van inwoners, aangaande hun eigen leefomgeving, willen bevorderen moeten ze ook de ruimte krijgen (en de middelen) om het zelf te kunnen doen. Als een dorp meent dat ze het groen en grijs onderhoud beter kunnen doen, geef ze dan ook de kans (en de middelen). Betrokken ambtenaren zouden een dergelijk initiatief kunnen helpen en ondersteunen waardoor ze naast het vraagstuk ook geld overhouden voor andere wensen.

Samen verantwoordelijkheid pakken voor de eigen leefomgeving bevordert de cohesie in de lokale samenleving. En men kan lokaal keuzes maken wat er echt nodig is!