14 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 13 januari 2020

Investeringsfonds voor bedrijven

We willen de werkgelegenheid in de provincie Groningen aanwakkeren door bedrijven aan te trekken die hier willen investeren. Dit kan onder gunstige voorwaarden. Het idee is om een fonds op te zetten dat bedrijven geld leent tegen een gunstig tarief en gunstige voorwaarden. Voorwaarde is dat de bedrijven die gebruik maken van het fonds werkgelegenheid creëren in Groningen.