122 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Innovatie Werkplaats Circulair Textiel

Initiatiefnemer is GROFF: Groningen Fair Fashion. GROFF is er voor iedereen die gelooft dat duurzaamheid draagbaar is. Onze beoogde Innovatie Werkplaats Circulair Textiel heeft als hoofddoel textielafval tegen te gaan door nieuwsgierigheid naar oplossingen aan te moedigen en plezier in het uitdenken en uitvoeren van (nieuwe) textiele werkvormen te stimuleren. In de  werkplaats ontvangen we groepen die we het effect van Fast fashion en de textielafval-stroom  op onze omgeving  laten zien en vaardigheden leren om textiel(afval) te hergebruiken, repareren en om mee te experimenteren. In samenwerking met Hanzehogeschool, RUG, ROC’s , middelbare scholen, gemeente en provincie organiseren we activiteiten om de bewustwording te verbeteren. Te denken valt bovendien aan product-onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden van textielafval (creëren van nieuwe vezels, experimenteren met vlasteelt uit de regio, isolatie uit textiel etc), onderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor start-up’s en startende ondernemers, creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Innovatie van onderop  geeft  een enorme impuls  aan de hoge regionale circulariteitsdoelstellingen van hergebruik van afval. Dit burgerinitiatief doet  mede dienst  als pre-hub voor de gemeentelijke afvalverwerking/hergebruik, zodat we in de periode tot aan de échte hub in Groningen laten zien wat mogelijk is en wat werkt omtrent afvalverwerking en hergebruik en hoe we bij kunnen dragen aan bewustwording en terugdringen van  de afvalstroom.

Aanvrager GROFF  Groningen Fair Fashion is in gesprek met veel partijen die een positieve bijdrage willen leveren aan de grote hoeveelheid textielafval in de regio Groningen. Naast praten en inventariseren wil GROFF op ondernemende en creatieve wijze daadwerkelijk aan de slag met deze  pilot waarin op een fysieke locatie – een deel van – de textielstromen uit de noordelijke regio binnenkomen. Concrete activiteiten: Innovatiewerkplaats/kennisoverdracht voor & door studenten en scholieren; Werkplaats/flexplek machinerie voor monstercollecties en kleine oplages voor startups ontwerpers; Pre-hub/experiment voor het inrichten van textielafval-verwerking / hergebruik van de gemeente Groningen; Werkgelegenheidsproject; Werkplaats voor designers en kunstenaars; Laboratorium/werkplaats voor technici voor experiment en onderzoek. GROFF werkt samen met: RuG, Hanzehogeschool Groningen, NHL, Saxion, Noorderpoort, Alfa-college, IWP Groeningen, IWP Krachtig MKB, IWP Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Gemeente Groningen, milieudienst, The Creative & Resilient City, Biotoop, Mamamini, Goud Goed, House of Design, TSI Foundation, ReBlend Anita de Wit, PersonalToo: Jellie Tiemersma, Van Hulley: Jolijn Creutzberg , Waste2Ware: Nicci Col, Circulair Fashion Games, Proeftuin Duurzame Mode 025.