42 Idee van: Stichting Leefvorm Jong en Oud Publicatiedatum: 28 februari 2020

Inclusief wonen in Oude Pekela

Het leeggekomen verzorgingshuis de Molenhof in Oude Pekela tot een centrum maken waar jongeren (met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking) en ouderen samen wonen en zorg leren dragen voor elkaar. Een plek waar ieder zich in eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Dit wordt gefaciliteerd door middel van het leveren van kwalitatief goede ondersteuning/zorg op maat (ook met andere partijen) in de directe leefomgeving. Ontwikkelen (op haalbaar niveau) en participeren staat hierbij centraal.

Dit burgerinitiatief is in 2013 ontstaan na het leegkomen van het verzorgingstehuis de Molenhof, een complex met ongeveer 70 kamers, dat omringd is door aanleunwoningen en in het centrum van Oude Pekela staat. Het gebouw is nog in goede staat en heeft veel potentie, waarbij het een goede centrale functie voor jong en oud kan hebben. Inwoners van de aanleunwoningen, hebben met de leegstand van het verzorgingshuis, geen directe loop meer tot ontmoeting en het meedoen aan activiteiten die in het gebouw plaatsvonden.

We streven naar het gezamenlijk zorgen voor een veilige en gezellige woonplek voor zowel jongeren als ouderen. Jongeren kunnen zich ontwikkelen in een beschermde en veilige omgeving. En ook voor ouderen die niet meer alleen willen wonen en enig toezicht wenselijk vinden, wordt een een veilige en gezellige woonplek gecreëerd. Beroepskrachten en vrijwilligers werken met elkaar samen om jongeren en ouderen optimaal te ondersteunen en aan te sluiten bij ieders behoefte. We streven naar een goede samenwerking met alle sociale partijen binnen Pekela en daarbuiten. Op de begane grond van de Molenhof wordt geprobeerd om een participatieplek te creëren  voor en met inwoners van Pekela. Op deze plek wordt dagbesteding mogelijk gemaakt.