13 Idee van: jan willem kok Publicatiedatum: 18 maart 2020

In de schaduw van de Geselberg.

Wie het verleden kent, heeft ook Toukomst

 

Centraal Westerwolde heeft een rijk verleden, dat met gemak gekoppeld kan worden aan actuele zaken en ontwikkelingen die dreigen op ons af te komen. Voorbeelden zijn:

Circa 700 jaar na Christus kwamen nieuwe bewoners in Westerwolde, de Saksen uit Noord-Duitsland. Honderden jaren daarvoor kwamen de voorvaderen van de Saksen  uit het Midden-Oosten onder andere Syrië. Lang was Westerwolde een geïsoleerd gebied. Thans huisvesten we onder andere in Ter Apel de vluchtelingen uit Syrië. Zal er overeenkomst zijn tussen het DNA van de vluchtelingen en de oude families in Westerwolde?
Rond 1550 werden veelal ‘bijzondere’ vrouwen veroordeeld en verbrand als heks op de Geselberg. Nu spreken we over feminisme en ‘Metoo’.
Zo valt er ook veel te zeggen over de middeleeuwen rond de Burcht, de pest of de Dollard die reikte tot Wedde. Reikt wellicht de zee over 100 jaar ook tot Wedde en hebben we nu de corona. Hoe zag dat er vroeger uit?

 

Historici en wetenschappers

Samen met de deskundigen willen we over een langere periode tentoonstellingen bouwen met een combinatie van historisch materiaal, nieuwe wetenschappelijk analyses over de historie gekoppeld aan het heden en zo mogelijk verbeeld in nieuwe hedendaagse kunstwerken.  Er is veel bekend en er wordt nog onderzoek verricht bij de RUG.

Verbeelding

Is het niet zo, dat de kunsten ons vrijwel altijd zowel in ons hart als in ons denken raken.  Dat ze ons troosten of vragen stellen.  Ze vertellen ons over wat we als mens door de tijden heen waargenomen, ervaren hebben.  Over wat we te weten kwamen, belangrijk vonden en ze zeggen ons vaak wat over ons perspectief op onszelf, de wereld, op onze eigen plaats in de werkelijkheid.  Binnen dit project krijgen kunstenaars de gelegenheid te reageren op de combi van historie, nieuwe wetenschappelijke kennis en het heden.

Burcht te Wedde en Artphy in Wessinghuizen

Het tentoonstellen van al het materiaal kan deels binnen in en rond de Burcht te Wedde en in ruimte voor (levens)Kunst Artphy te Wessinghuizen.  Tussen deze twee gebouwen ligt de Geselberg en stroomt de Westerwoldse Aa waar ruimte is voor verbeelding van de historie of in een fraai infogebouwtje. Mooie voorbeelden zijn:  Insel Hoimbroich in Neuss en  het kunsteiland Naoshima.

Meerwaarde

De Burcht te Wedde en b.v. de Geselberg bij Wessinghuizen zijn bij het publiek bekend, maar worden qua beleving op zeer beperkte wijze aan het grote publiek getoond. Het idee biedt inhoudelijk een flinke meerwaarde t.o.v. ander historisch erfgoed  in de regio.

Samen

De stichting Artphy wil het voortouw nemen. De uitwerking gebeurt in samenwerking met de stichting Burcht te Wedde, de wetenschappers van o.a. de RUG, de Historische Vereniging Westerwolde, Staatsbosbeheer, de Boermarke Essen en Aa’s, Dorpsbelangen Wedde, Erfgoedpartners Groningen.  De koppeling met  ‘Witchland Wedde’ is snel gemaakt.