5 Idee van: Arjen P Van Leeuwen Publicatiedatum: 09 maart 2020

Iedereen onderdak: geen wachtlijst meer

Betaalbare woonruimte in de eigen gewenste leefomgeving!

Er is een groot gebrek aan sociale huur/betaalbare woonruimte. In Groningen zijn de wachtlijsten 4/5 jaar. Op het platteland is het tekort aan woonruimte, betaalbaar, ook voelbaar. Steeds meer jongeren zijn gedwongen om lang bij hun ouders te blijven wonen of trekken weg in de hoop elders wel iets te vinden. Dit bevordert krimp en we maken van onze jongeren afhankelijke jongvolwassenen die op veel latere leeftijd pas gaan leren om op eigen benen te staan. Daarnaast is het in sommige situaties juist wenselijk dat ze weg komen onder een negatieve invloed van thuis.

Ook ouderen zoeken andere vormen van wonen, kleiner en met meer zorg, in hun eigen bekende leefomgeving. Ook met de statistiek dat 2 op de 3 huwelijken strandt en één van beiden elders onderdak moet zoeken noopt met name deze doelgroep om onderdak te vinden op recreatieparken wat we ook niet wensen. In steeds meer situatie dreigen mensen dakloos te worden door gebrek aan betaalbare woonruimte.

In Groningen was men vorig jaar in staat, bij gebrek aan woonruimte voor met name een grote groep buitenlandse studenten, in een paar maanden tijd containerdorpen te creëren waardoor studenten een eigen ruime woonvoorziening kregen, met eigen keuken, douche en toilet, tegen een redelijke huur. Hierdoor was het probleem snel opgelost.

Laten we, als gemeenten en gemeenschap, met elkaar kijken of we passende, tijdelijke woonvoorzieningen voor verschillende doelgroepen kunnen creëren met de Wabo in de hand. We kunnen afwijken van het bestaande bestemmingsplan voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Zo werden bv ook AZC’s mogelijk gemaakt voor 5 of 10 jaar.

Ook in de buurt van de Eemshaven werden tijdelijke bijzondere woonvoorzieningen getroffen voor werknemers die tijdelijk, ver van huis, aan het werk zijn in de Eemshaven. Laten we kijken of we dergelijke, tijdelijke voorzieningen kunnen treffen waardoor we binnen een jaar ieder van een dak kunnen voorzien en de tijd kunnen nemen om te werken aan structurele oplossingen voor de woningmarkt.

Als het in Stad voor studenten kan, dan moet het in de provincie zeker mogelijk zijn om, met tijdelijke voorzieningen, ieder van een betaalbare woonruimte te voorzien (die past bij de samenstelling van het huishouden)!

IEDEREEN VERDIENT EEN DAK.