12 Idee van: Yasin Sevimli Publicatiedatum: 23 januari 2020

Idee om krimp tegen te gaan

De provincie – met uitzondering van de stad Groningen – lijkt leeg te lopen en hier moet snel een oplossing voor komen. Ik denk dat dit opgelost kan worden door een betere en snellere verbinding tussen Groningen en de andere gemeenten. De N360 zou bijvoorbeeld een dubbele A-weg moeten worden, voor een veel kortere reisduur.

De collage die je op de foto ziet, moet zowel een advies als een representatief beeld van de situatie voorstellen. Er is een krimp in het Noorden en dit moet opgelost worden, als we willen dat het niet leegloopt. Veel jongeren verlaten de randgemeenten voor de stad Groningen of het Westen. Dit zorgt er – samen met de lage geboortecijfers – voor dat vergrijzing ook hard toeneemt.

Het advies is om bereikbaarheid in de provincie te versnellen door betere wegen en openbaar vervoer. Vooral de spoorwegen moeten verbeterd en goedkoper worden, zodat de dorpen makkelijker en gunstiger te bereiken zijn. Dit zorgt voor minder krimp.

Als iemand uit Haren door de spits de stad (10 kilometer) met de auto in 25 minuten kan bereiken, en uit Delfzijl (30 kilometer) in 20 minuten (door snelwegen), zullen veel mensen overwegen om toch in Delfzijl te gaan wonen doordat de huizen er ruim drie tot vier keer goedkoper zijn.