5 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 maart 2020

Huisvesting op het water met toekomstperspectief.

Ten behoeve van de uitvoering van de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied zijn er honderden tijdelijke woningen nodig. Met de nodige creativiteit en inzet kunnen we hier echter veel meer mee bereiken.

Mijn voorstel is erop gericht om deze huisvesting te realiseren middels de bouw van honderden woonarken. Recreatiewoningen op het water.

Deze woonarken worden dan daar neergelegd waar ze op dat moment nodig zijn. Noord Groningen kent vele maren en waterlopen waar de arken een plek kunnen vinden. En daar waar ze net niet passen, kan met wat graafwerk waterlopen worden verbreed zodat de recreatievaart er geen last van heeft. voor deze woonarken dienen alleen wat aanlegsteigers gemaakt te worden. Deze steigers kunnen dan later gebruikt worden door de recreatievaart of voor het aanleggen van kano’s.

Daarnaast zal er op jet schildmeer een plek worden gecreëerd waar enkele honderden woonarken bij elkaar liggen. Een fantastische plek om te wonen terwijl jouw huis wordt versterkt of herbouwd! Na de inzet van de tijdelijke huisvesting kan het park worden geëxploiteerd door een vakantiepark ondernemer. Een watervakantiepark! Exclusief in Nederland!

Mijn plan kent vele voordelen: Dure tijdelijke huizen die na tien jaar hun waarde verliezen zijn niet meer nodig. Mensen kunnen op een exclusieve en prettige manier tijdelijk worden gehuisvest. Eindelijk iets om naar uit te kunnen zien! Er worden voorzieningen gemaakt die later recreatievaart met schepen en kano’s stimuleren. Het toerisme wordt enorm gestimuleerd door de aanleg van een duurzaam recreatiepark op het water. De plaatselijke economie wordt gestimuleerd.

Ook kent mijn plan vele uitdagingen!!! Niets is mijns inziens onmogelijk. met vereende krachten, met eensgezinde bestuurders, met enthousiaste dorpsverenigingen en met investeerders met visie kan zeer veel mogelijk worden. Laten we er voor gaan!!