13 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 01 april 2020

Huisjes in een voedselbos / bos

Door een combinatie van koop-recreatiehuisjes in een nieuw aan te leggen bos in de provincie, met als centrale plek een voedselbos, zal dit project zorgen voor een betere gezondheid, een positieve bijdrage aan de klimaat- en ecologische crisis, en last but not least: een sterkere band tussen Stadjers en bewoners van de provincie.

Veel recreatiehuisjes rondom de stad in bosrijke gebieden zijn erg gewild, en er is dan ook een groot tekort aan. In de provincie is erg weinig bos, terwijl meer bomen en bossen in het kader van de klimaat- en biodiversiteitscrisis enorm belangrijk zijn, evenals voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Voor een  combinatie van bomen/bos, een voedselbos en recreatiehuisjes zal veel belangstelling zijn van zowel mensen uit de provincie als Stadjers, wanneer de locatie met het openbaar vervoer of fiets bereikbaar is vanuit de stad. Door de recreatiehuisjes beschikbaar te stellen voor een mengeling van Stadjers en bewoners van de provincie, zal door de opzet met een centraal liggend voedselbos dit project zorgen voor meer ontmoetingen tussen beide; met als gevolg een sterkere band en meer gedeeld bewustzijn / gezamenlijk besef van wat het is om inwoner van Groningen te zijn.