362 Idee van: Stichting Hoop voor Hoog Hammen Publicatiedatum: 17 maart 2020

Hoop voor Hoog Hammen- bekend van Hollands Hoop

De beeldbepalende boerderij ‘Hoog Hammen’, gelegen in het eeuwenoude cultuurlandschap rondom de voormalige rivier de Fivel, was tot 2014 slechts bekend bij de omwonenden. Dit veranderde door de serie ‘Hollands Hoop’. De landelijke bekendheid die de boerderij hierdoor kreeg, heeft haar toekomst echter niet zeker gesteld. Hoog Hammen lijdt ernstig onder de aardbevingen in het gebied. Daarnaast wordt de boerderij stelselmatig geplunderd. Zonder ingrijpen is kans op verder verval aanzienlijk. Schrijnend, enerzijds vanwege de potentie van het pand, anderzijds vanwege de hoge architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde. Stichting Hoop voor Hoog Hammen richt zich op behoud, herstel en bloei van de boerderij en omliggende grond.

De boerderij zal worden behoed voor verder verval en er zal renovatie en versterking plaatsvinden. De boerderij zal een commerciële bestemming krijgen, gecombineerd met activiteiten op cultureel en educatief vlak. Voor het voorhuis wordt primair gedacht aan een restaurant in het hogere segment. Het restaurant maakt gebruik van producten van de omliggende landbouwgrond. De beide schuren laten zich uitstekend inrichten voor verhuur van ruimtes en als gastenverblijf. De te herbouwen bijschuur (met waar nodig de omliggende grond) zal ruimte bieden aan culturele activiteiten zoals concerten, theatervoorstellingen, cursussen en exposities. Dit heeft direct effect op de ervaren leefbaarheid.

De grond zal ten dele worden gebruikt voor natuur-inclusieve landbouw, die bijdraagt aan de landbouwtransitie in Noord-Nederland. Dit kan in de vorm van een ‘proeftuinconstructie’, waarbij door experts op het gebied van kringlooplandbouw wordt geadviseerd. De ambitie is om in het landschapsplan het oude kavelpatroon te hergebruiken en een verbinding te maken met natuurgebied Roegwold. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Tot slot is er ruimte voor werk-/leertrajecten, bijvoorbeeld voor opleidingen binnen horeca / landbouw.

De Stichting heeft een uitgewerkt projectplan dat op verzoek beschikbaar is. Er wordt met diverse partijen gesproken over financieringsmogelijkheden, herstel van de aardbevingsschade valt niet onder het verzoek bij het Nationaal Programma.

Marcel Hensema is ambassadeur van de Stichting en draagt de initiatieven een warm hart toe:

Hoog Hammen is hét symbool voor het verhaal van Groningen. Eens een trotse welvarende boerderij die nu dreigt te vervallen waarvan iedereen denkt ‘laat maar zitten want het wordt toch niks’.  Ik vind dat we ons daar niet bij neer moeten leggen. Daarom zet ik mij graag actief  in om mee te helpen deze  waardevolle cultuurhistorische plek te behouden voor het nageslacht en Hoog Hammen te transformeren tot een bruisend economisch en cultureel ‘pronkjewail’ in het hart van de provincie Groningen.  Als oud-Hoogezander en hoofdrolspeler van de televisieserie ‘Hollands Hoop’ ben ik met volle overtuiging ambassadeur van het project ‘Hoop voor Hoog Hammen’!