8 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 31 maart 2020

Hoogtepeilschalen op vaarwegen voor recreatievaart

Het regioteam van het Watersportverbond dringt er daarom op aan dat aan het begin van elke vaarweg een hoogtepeilschaal (zie 5.1 op bijlage 7 BPR) wordt geplaatst. Op deze peilschaal kan de vaarrecreant en/of vaartoerist direct de doorvaarthoogte van de laagste vaste brug op de vaarweg aflezen. Deze voorziening aanbrengen geldt in het bijzonder voor vaarwegen in gebieden met bodemdaling en in gebieden waar het Waterschap geen vast, maar een dynamisch waterpeil hanteert.

Hoogtepeilschalen op vaarwegen in gebieden waar bodemdaling plaatsvindt en/of het Waterschap een dynamisch waterpeil hanteert, is één van de doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam Watersportverbond.