31 Idee van: Dorps Adviesraad Noordbroek Publicatiedatum: 18 maart 2020

Hoofdstraat Noordbroek: leefbaar en verkeersveilig

De honderd jaar oude en te smalle hoofdstraat van Noordbroek, vol cultureel historische gebouwen, gaat al meer dan twintig jaar gebukt onder te groot (vracht en agrarisch) verkeer. Door verdubbeling van de N33 ligt er nu een koppelkans met de provincie op dit op te lossen.

Oorzaak, gevolg en oplossing
De oude smalle weg (5,5 meter breed) zonder echte trottoirs, wordt gebruikt als doorgaande route voor alle soorten verkeer dat door grootte en opbouw onleefbare en verkeersonveilige situaties creëert. Economische vooruitgang leidt tot groei van werktuigen en logistieke middelen waarop de straat niet ingericht is. Het normale (overige) verkeer moet ook van de straat gebruik maken.

Door van deze weg een 30 km zone te maken, los je breedte en grote van de transportmiddelen niet op en de voortdurende toename van het verkeer in de hoofdstraat maakt de situatie onhoudbaar. In bijgaande foto’s en grafieken ziet u dat de breedte voor vrachtwagen (2,5 meter) al onvoldoende is. Tractoren zijn normaal nog breder (3 á 3,5 meter). Een daggemiddelde van 3300 motorvoertuigen over de hoofdstraat tegen 10900 over de N33 kun je rustig onacceptabel noemen. (zie grafiek)

Er is nu de mogelijkheid om, gecombineerd met de N33, een vorm van parallelwegen aan te leggen, hetgeen kostenbesparend werkt en tot een acceptabele en leefbare alsmede verkeersveilige oplossing leidt.

Hier heeft Toukomst de mogelijkheid om voor een compleet dorp leefbaarheid en verkeersveiligheid extreem te verbeteren.