7 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 30 maart 2020

Historische gebouwen, een jonge geest

Regio’s en plekken onderscheiden zich van elkaar door hun eigen karakter en door hoe mensen met elkaar omgaan. Erfgoed neemt heeft hierbij een centrale positie in, in de vorm van gebouwen, het landschap en regionale en lokale gebruiken. Het maakt een gebied herkenbaar en het zorgt voor verbinding en saamhorigheid onder de bevolking. Daarnaast vormen kenmerkende (erfgoed)plekken een economische motor voor het gebied. Stel je eens voor; Groningen zonder Academiegebouw, Krewerd zonder haar Mariakerk of Zuidhorn zonder het voormalige belastingkantoor… plekken van verbinding die tot (historische) verbeelding zorgen en daarmee een economische waarde vertegenwoordigen.

 

Veel eigenaren, organisaties en vrijwilligers steken energie in goed onderhoud en het levend houden van deze plekken door ze dagelijks te gebruiken. Daardoor kijken eigenaren ook kritisch naar gebruikscomfort, functionaliteit en de exploitatie. In toenemende mate willen eigenaren ook hun verantwoordelijkheid oppakken in de energietransitie, het blijven gebruiken van fossiele energie is niet houdbaar voor de toekomst.

 

Een groep eigenaren uit Loppersum gaat hierin een stapje verder; een duurzame woning waarbij kenmerkende monumentale waarden worden behouden! Daarmee kunnen zij en anderen, ook volgende generaties van hun eigendom mee genieten. Ook is er een sterke wens om een voorbeeldfunctie te hebben voor andere erfgoedeigenaren die ook willen verduurzamen.

 

Wat is concreet de bedoeling? In het hart van het bevingsgebied, in Loppersum, staat een groep monumenteigenaren aan de Parallelweg te trappelen om aan de slag te gaan met versterking en verduurzamen. Het idee is om deze opgaven gecombineerd op te pakken, als je gaat verduurzamen: doe het dan gelijk goed! De ambitie van versterking lijkt ons helder, voor verduurzaming willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Voor erfgoed betekent dit een CO2-reductie van ten minste 40% in 2030 en 60% in 2040 ten opzicht van 1990. Eén van de ideeën is om energiebesparing te zien als individuele opgave (het gebouw en bewonersgedrag), maar energietoevoer als collectieve opgave (het uitwisselen, opwekken en opslaan van energie).willen we erfgoed levend en duurzaam houden!

 

Dit projectidee is geschreven door de bewoners van de Parallelweg in Loppersum en NXTGen. Heritage. De bewoners uit het hart van het bevingsgebied willen verduurzaming van hun erfgoed op een monumentwaardige manier vormgeven. NXTGen. Heritage bestaat sinds 2019 en is een initiatief van young professionals uit de erfgoedsector die monumenteigenaren met complexe opgaven een steuntje in de rug geven door het aandragen van ideeën en het verbinden van netwerken.