24 Idee van: Suzan Christiaanse Publicatiedatum: 18 maart 2020

Het Stille Geluid

Onze droom is om een stem te geven aan groepen mensen die zich niet gehoord, of buitengesloten voelen.

Wij ontwikkelen samen met deze doelgroepen, op een co-creatieve manier, een aanpak die hun belangen, waarden en ideeën samenvat en in kaart brengt. Het resultaat is structureel toepasbaar voor burgerinitiatieven, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en inkopers, oftewel ‘de gevestigde orde’. Zo krijgt het Stille Geluid een plek aan de tafel, zonder dat iedereen het met elkaar eens hoeft te zijn of letterlijk mee hoeft te (kunnen) praten.

Wij zijn een multidisciplinair team van ondernemers en onderzoekers. Onze ervaring en expertise bevinden zich op gebied van co-creatie, participatie, bottom-up organiseren, gebiedsgericht werken en participatief onderzoek. We nemen de gemeente Pekela als startpunt om een generieke aanpak voor het Stille Geluid te ontwikkelen die ook toepasbaar is in andere gemeenten. Één teamlid deed daar recentelijk onderzoek naar sociaal-ruimtelijke processen achter generatiearmoede.

Dit project bestaat uit drie onderdelen:

1 Verzameling en visualisatie (onderzoek)
Ten eerste halen we belangen, waarden en ideeën op bij de groep mensen die niet altijd op de voorgrond staan in Pekela. We werken middels een co-creatief proces, waarin we proefondervindelijk verschillende technieken testen voor het verzamelen en visualiseren van informatie, zoals: ABCD (Asset Based Community Development), storytelling, evaluative mapping, serious gaming, participatory GIS en maptionnaire.
>Resultaat: een samenvatting en visualisatie van de identiteit, belangen en waarden van verschillende groepen in Pekela. Dit kan bijvoorbeeld middels een (digitale) ‘waardenkaart’ waarin de gemene deler wordt samengevat, en zodoende het Stille Geluid uitdrukt.

2 Vertaling in een aanpak (ontwikkeling)
Tegelijk met het onderzoek ontwikkelen we samen met de doelgroep een generieke werkwijze, die concreet en langdurig gebruikt kan worden in gemeentelijk en regionaal beleid, lokale participatietrajecten en aanbestedingen. De uitkomsten zijn ‘open source’: door iedereen te gebruiken.
>Resultaat: Een methodische aanpak om het Stille Geluid ook op andere plekken te laten ‘horen’ in voor ieder begrijpelijke (beeld)taal.

3 Verder brengen (impact vergroten)
Onze ambitie is dat de ontwikkelde aanpak niet alleen in Pekela ingezet kan worden, maar ook in de rest van Groningen.
>Resultaat: Het langdurige effect dat we nastreven is een meer inclusieve samenleving. De aanpak moet een brug slaan tussen de ‘gevestigde orde’ en groepen mensen zonder stem in traditionele participatie-trajecten. Zo kan het Stille Geluid concreet doorklinken in de nieuwe plannen van beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

Links:

Serious game ontwikkeld door Suzan Christiaanse
Serious game geleid door Suzan Christiaanse
Alexandra Sfintesco
Marleen van der Werff
Onderzoek Erik Meij, Netwerken Generatiearmoede in Pekela, beschikbaar op aanvraag (e.meij@rug.nl)