43 Idee van: Almar Kuchlein Publicatiedatum: 31 maart 2020

Het prachtige Groninger platteland delen

Als voorbeeld de Casus Groningen Buiten B&B, Katerhals.

Groningen Buiten B&B heeft een prachtige boerderij op de kruising met het Van Starkenborghkanaal en de primaire watergang Katerhals. De Katerhals kronkelt prachtig door de weilanden, maar voor de agrariër zijn de stroken hierlangs veelal onhandig om het land te bewerken/onderhouden. Door grotendeels deze incourante stroken land langs de katerhals aan te kopen en te herbestemmen zou het volgende kunnen:

Langs het slingerende water komt een natuurstrook bestaande uit een combinatie van een strook coulissen met een fiets-, wandel-, hardloop en/of ruiterpad. Dit maakt het aantrekkelijk voor inwoners en recreanten om ommetjes te maken van/via Zuidhorn en Niekerk, Faan, Briltil en Oldekerk. Dit kan zo gedaan worden dat het onderhoud voor het Waterschap eenvoudiger en goedkoper wordt.

Om onderhoud en exploitatie van deze natuurstrook te financieren, initieert Groningen Buiten de herbouw van een aantal kleine boerderijtjes, welke door de tand tijds verloren zijn gegaan. Uit oude bouwtekeningen en documenten is het uiterlijk van deze authentieke boerderijtjes nog goed te reconstrueren. Deze ‘boerderijtjes’ worden verhuurd aan (eco-)toeristen. Energie kan worden opgewekt door onze Groninger EAZ windmolens en kleinschaliger met zonnepanelen en zonneboilers.

Een project als deze zou een win-win zijn voor de agrariër, de lokale middenstand, de recreatie sector, de leefbaarheid in het algemeen en de natuur.