1165 Idee van: Renee Hassing Publicatiedatum: 05 maart 2020

Het Leer- en Ontwikkelbedrijf Aletta

In de voormalige RHBS (Rijks Hoogere Burgerschool) te Sappemeer willen we een plek realiseren waar jongeren terechtkunnen om zich te ontwikkelen en waar ze inspiratie en werkervaring op kunnen doen. Dit willen we tot stand brengen met en voor jongeren uit de regio. Daarnaast zal het monumentale pand gerestaureerd en verduurzaamd worden om zo weer generaties mee te kunnen gaan. Met dit leer- en ontwikkelbedrijf zetten we in op een zelfredzame, zelfstandige en zelfverzekerde jongere die klaar is voor de Toukomst!

Het Leer- en Ontwikkelbedrijf Aletta wil een plek creëren waar jongeren terecht kunnen om zichzelf te kunnen ontwikkelen en waar ze inspiratie en werkervaring op kunnen doen. Dit willen we doen met en voor jongeren uit deze regio. We willen hierbij verschillende partijen (vraag en aanbod) bij elkaar brengen en de faciliteiten en mogelijkheden bieden die hiervoor nodig zijn. We willen een omgeving creëren waar het volgende mogelijk is:

  1. een veilige plek waar jongeren in alle rust kunnen leren en werken;
  2. het aanbieden van huiswerkbegeleiding;
  3. computerapparatuur, printer en studiemateriaal beschikbaar stellen;
  4. jongeren in een groter netwerk brengen;
  5. ruimte om online lessen, colleges en webinars te kunnen volgen;
  6. een bibliotheekruimte met relevante literatuur aanbieden;
  7. een plek waar inspiratiemomenten georganiseerd kunnen worden;
  8. een ontwerp- en brainstormruimte realiseren;
  9. mogelijkheid om lessen, presentaties en colleges te geven;
  10. een fonds opzetten ten behoeve van studie- en ontwikkeling van jongeren.

Hierbij richten we ons op de jongeren uit Midden & Oost-Groningen. We willen een plek creëren waar de jongeren kunnen samenkomen, elkaar kunnen ontmoeten en versterken. We willen jongeren inspireren, inzicht geven in hun toekomstmogelijkheden en werkervaring op laten doen. Graag zouden we deze faciliteit in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen, Kwartier Zorg en Welzijn, BWRI, regionale scholen, de Hanzehogeschool en de RUG nader willen invullen om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften en mogelijkheden die Noord Nederland te bieden heeft.
We willen dit realiseren in de voormalige RHBS te Sappemeer. Het betreft hier een Rijksmonument die gerestaureerd en verduurzaamd moet worden om weer een aantal generaties mee te kunnen gaan. Om het gebouw te kunnen blijven exploiteren en om een divers aanbod aan stagemogelijkheden te bieden, is het de bedoeling om er een sociaal, maatschappelijk en bedrijfsverzamelgebouw in te realiseren met ondersteuning van catering.

De volgende stage en/of werkplekken dienen hierin te worden ingevuld: verkoopmedewerker winkel, medewerker toeristisch informatiepunt, medewerker koffiebar, bedieningsmedewerker, kok, keukenhulp, schoonmaker, bedieningsmedewerker, boekhoudkundig medewerker, catering medewerker, medewerker groenvoorziening, Facility manager en evenement coördinator. Daarnaast willen we stagemogelijkheden organiseren bij bedrijven die in het gebouw gehuisvest zijn.

Graag zouden we de voormalige RHBS te Sappemeer restaureren, renoveren, verduurzamen en (her)bestemmen. Hiervoor willen we een Integraal Project Management Team opzetten met leerlingen van de regionale scholen, Hanzehogeschool en RUG, dat het project van a-z invulling geeft en zal realiseren. Alle facetten met betrekking tot verduurzaming, subsidies, verbouwing, herbestemming en renovatie zullen hierin naar voren komen en worden meegenomen.