37 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 07 februari 2020

Het Laarzennetwerk: wandelen langs diepen en maren

Iedereen is het erover eens: de grootste kracht van Groningen is de rust en ruimte. Er is geen betere plek om het hoofd eens goed leeg te maken dan het Groninger land. Toch vindt de wandelaar zich vaak terug op een asfaltweg, tussen ander verkeer. Er moet daarom een fijnmazig netwerk van onverharde wandelpaden komen.

In de laatste jaren zijn er wel veel ommetjes bij gekomen, die vaak deels onverhard zijn. Maar wie het wandelnetwerk van Groningen beschouwt ziet vooral asfalt.

Daarom pleit ik voor een fijnmazig netwerk van onverharde paden in het Groninger land. En de meest logische plek daarvoor is langs de sloten, maren en diepen die de provincie rijk is. Goed voorbeeld is het Laarzenpad tussen Niehove en Kommerzijl, waar de wandelaar heerlijk tot rust kan komen.

Het netwerk aan onverharde paden biedt ook een uitgelezen mogelijkheid om de waterkanten nieuw leven in te blazen, met bijvoorbeeld lokale flora, verruwing van de oevers, enzovoorts.

Samen maken we Groningen nog aantrekkelijker voor zij die rust en ruimte zoeken.