4 Idee van: Heleen de Wit Publicatiedatum: 04 maart 2020

Het INTERIEUR MUSEUM (op het Groningse platteland)

Een nationaal interieurmuseum, met een stijlkamer voor (ongeveer) elk decennium van de afgelopen 100 jaar. Hoe woonden de mensen gemiddeld? Dus geen bijzondere interieurs, maar juist de doorsnee uit die periode. In een groot pand op het platteland, niet in Stad.

Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de Amsterdamsche Tentoonstelling van Woninginrichting werd gehouden in het Stedelijk. Sindsdien is er her en der nog wel eens een woninginrichting-, design- of binnenhuisarchitectuur-tentoonstelling geweest, maar een echt interieurmuseum bestaat niet in Nederland, terwijl dat waarschijnlijk het enige museum is dat werkelijk iederéén leuk vindt, zo niet hevig interesseert.

Wij willen daarom op het platteland (de plek van de toekomst volgens Rem Koolhaas!) van Groningen een nationaal interieurmuseum opzetten met de nadruk op de afgelopen 100 jaar. Dat wordt een geweldige trekpleister voor het allerbreedste publiek denkbaar: alle Nederlanders. Want wonen, dat doen we allemaal en ons huis vinden we allemaal heel belangrijk. Daarom zijn we ook allemaal erg geïnteresseerd in interieurs!

Het gaat dus niet om individuele, bijzondere persóónlijke en inrichtingen, maar lijkt meer op het idee van stijlkamers: een in een museum opgebouwde kamer uit een bepaalde tijd, waar je je door meubels, wandbekleding, schilderijen enz. een beeld kunt vormen over hoe mensen in een bepaalde tijd woonden. En die tijd zou dan in dit museum elk afzonderlijk decennium van de vorige eeuw zijn met elk zijn eigen kamer. Maar er moet zeker ook een ruimte zijn om wisselende thematentoonstellingen te tonen.

Daarvoor zouden we een groot pand op een centrale locatie moeten hebben, maar dat kan in Groningen nooit een probleem zijn, met al die leegstand van grote, al dan niet historische panden en de roep om herbestemming daarvan.

Het kan dus een historisch pand zijn, bijvoorbeeld een villa, pastorie of schoolgebouw, maar ook een voormalig bejaardenhuis, bedrijfsgebouw, kantoorgebouw of wat dan ook. Als het maar tenminste tien flinke kamers van vergelijkbare grootte heeft en er verder iets van een balie, museumwinkeltje en vooral horeca in kan.

In september 2019 was dit de stand van zaken: er staan 111 monumentale panden in de provincie leeg! Dus zonder enige vorm van gebruik of herbestemming. Maar liefst 74 daarvan staan in landelijk gebied. Dit zijn de officieel gemelde gevallen, het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger.

Een dergelijk museum kan zichzelf op den duur zeker financieel bedruipen, maar heeft een startkapitaal voor het pand, de aanpassingen daaraan en de museale inrichting nodig en zal ook professioneel geleid en bemenst moeten worden. Heel belangrijk is het om een goede locatie te vinden, die makkelijk bereikbaar is en in de buurt van andere toeristische voorzieningen.