2 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 20 maart 2020

Het Groene Event (Alles over duurzaam leven)

Het Groene Even – alles over duurzaam leven. Groningers uit Stad en provincie zijn als bezoekers geïnspireerd geraakt om duurzamer te leven: het event biedt voor jong en oud info, ideeën, beleving, experimenteerruimte en aanschaf van producten en diensten. Efficiënt want alles onder één dak en voor het hele gezin.

Een goede ‘toukomst’ van Groningen is belangrijk voor de inwoners. Daar speelt gezond omgaan met het milieu, grondstoffen en gezondheid een grote rol in!

Aanleiding
Wetenschappelijke onderzoeken tonen al jaren aan dat er actie nodig is om de planeet te beschermen en dat onder meer een duurzamere (groenere) leefstijl van haar inwoners essentieel is voor het behoud. Dit thema, de noodzaak en de urgentie ervan wordt inmiddels al door velen als belangrijk beschouwd. Maar om met alle aanwezige informatie tot actie te komen en dit ook echt in het dagelijkse leven te implementeren, geven velen aan behoefte te hebben aan concrete inspiratie en een praktische benadering om een duurzamere leefstijl zelf toe te kunnen passen. (Bron: onderzoek Milieucentraal 2019).

Doel
Het publieksevenement heeft tot doel het bewustzijn te vergroten van het belang van duurzaam leven + de bezoekers te informeren en te inspireren over hoe zij in hun dagelijkse leven duurzamer kunnen leven.

Subdoelen

  • Bewustzijn creëren: de noodzaak aantonen om NU actief duurzamer te gaan leven + eigen verantwoordelijkheid te laten inzien.
  • Informeren: bezoekers van informatie voorzien zodat ze hun mening eventueel kunnen bijstellen en/of beter informeren over hoe duurzamer te leven.
  • Inspireren: met voorbeelden en demonstraties van producten, diensten en leefstijl laten ervaren dat duurzaam leven leuk, makkelijk en betaalbaar kan zijn.

*Concept incl begroting bedacht en uitgewerkt door Nathaly Bouwers, ervaren evenementorganisator, communicatiedeskundige en bevlogen om de wereld een stukje beter te maken. Heden ten dage parttime aan het werk in de duurzaamheidssector. Wil dit project, uiteraard in teamverband, op eigen titel organiseren. Het concept is door diverse inwoners van de stad positief bevonden en het projectplan is door diverse professionals gelezen. Uiteraard is hun input erin verwerkt.

In mijn projectplan staat alles: argumenten, doelgroepen, invulling programma (aanbieders van duurzame producten en diensten over lifestyle, wonen, voeding, mobiliteit, etc.), begroting, een compleet plan. Maar waar het om gaat is dat het thema duurzaam leven nog veel praktischer, laagdrempeliger en luchtiger gebracht mag worden. En dat alles, het hele aanbod, onder één dak, in een festivalvorm zodat de drukbezette inwoner van de provincie in één dag(deel) zich kan laten inspireren over alle thema’s die onder duurzaam leven vallen. Zoiets bestaat nog niet in deze regio en het is de hoogste tijd!