14 Idee van: wiert smit Publicatiedatum: 17 maart 2020

Herstel vaarverbinding

De leefbaarheid in Sappemeer kan worden verbeterd als schepen de werf weer kunnen bereiken. Het oud veenkoloniaal karakter wordt dan versterkt. Hiervoor is verbinding door een brug noodzakelijk.

De haven en de werf lenen zich voor reuring in Sappemeer. Het Pannenkoekenschip en terras bij museum werf Wolthuis en de mogelijkheid voor vaartoerisme, dragen bij aan een fraai veenkoloniaal dorpsgezicht. In de periferie kunnen vier musea worden bezocht en tevens is de tuin van de borg Welgelegen een mooie trekpleister.

Het is een burgerinitiatief is van de heren W. Smit en M. Veenhoven.

Het plan kan als compensatie dienen voor het verdwijnen van een tiental scholen en op termijn vervalt ook de halteplaats voor de trein Sappemeer Oost.

Het berekende bedrag bedraagt 4.650.000 euro excl. btw incl. vat. Het bedrag is + of – 25%.

Zo u ziet is dit een groot project en belangrijk omdat de gaswinning een zeer kwetsbaar deel van het veenkoloniaal landschap in negatieve zin heeft beïnvloed.

Bij de veenborg Welgelegen is een gaswinningslokatie waardoor het veenkoloniaal landschap behoorlijk is aangetast en ook de brug bij de borg is verdwenen.

Herstel ter plekke is niet mogelijk. Ons plan +/- 600 m. ten noorden van de borg aan het borgercompagniesterdiep kan als compensatie dienen.

Een maquette van de brug geeft een idee van ons plan.

Misschien is het een goed idee om e.e.a. ter plekke in ogenschouw te nemen.

 

Ons plan is reeds door ruim driehonderd burgers etc. ondertekend voor ondersteuning.

Tevens door zes musea t.w.:

1. trein- en trammuseum te Zuidbroek

2. schaatsmuseum te Sappemeer

3. bestuur historische schaapswerf Wolthuis te Sappemeer

4. brandweermuseum te Sappemeer

5. bus museum te Hoogezand en

6. scheepvaartmuseum te Groningen

Verder het Groninger Landschap te Glimmen, de historische vereniging te Hoogezand en marketing Midden-Groningen.