5 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 25 februari 2020

Herinrichting Centrum Scheemda

Het centrum van Scheemda is sfeerloos, grauw, rommelig en gedateerd. De wens van Dorpsbelangen Scheemda – in samenwerking met Ondernemend Scheemda – is om dit opnieuw in te richten door het weer aantrekkelijk te maken voor zowel de inwoners als bezoekers van het dorp.

Actiepunten:

  1. samenvoegen pleinen
  2. meer groene accenten (hoge bomen)
  3. verbeteren verkeerssituatie en veiligheid
  4. herinrichten parkeerplaats Poststraat
  5. meer zitplekken
  6. het verhaal (historie) van het dorp laten zien
  7. de bomenrij die symbool staat voor het oude Winschoterdiep
  8. verduidelijken en aanbrengen wandelroute naar de nieuwe Aldi.
  9. Invulling voormalig busstation

Een leuk en aantrekkelijk dorpscentrum is niet alleen van belang voor de inwoners van Scheemda, maar zorgt er tevens voor dat bezoekers aan ons dorp graag terugkomen.

Mede door de komst van het Ommelander Ziekenhuis is dit laatste aanzienlijk toegenomen en zal na het volledig in gebruik nemen van De Toekomst (horeca, manifestaties en concerten) mogelijk nog meer aantrekken. In de dorpsvisie van Scheemda (te zien op onze website) is uitgebreid aandacht (inclusief schetsen) besteed aan de gewenste herinrichting van het centrum.