3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 21 maart 2020

Hergebruik in plaats van recyclen

Wat je weggooit en hergebruikt kan worden, hoeft niet gemaakt te worden. Als we de gemeentelijke stort iets aanpassen, wordt dezelfde plek een bron van materialen. Goedkoper dan slopen en zonder extra verspilling van allerlei energiebronnen.

Het idee is simpel. Op het gemeentelijke afhaalpunt wordt een scheiding gemaakt van de binnenkomende materialen, zoals dat nu ook gebeurt maar dan met als extra stap dat materialen en spullen die nog prima bruikbaar zijn tijdelijk terecht komen in een opslag of stelling.

Dit kost wat extra ruimte op de werf, een klein beetje investering voor wat stellingen en voorraadbeheer en inzet van iets meer handjes bij het uitladen van de ingeleverde grofvuil-ladingen. Het draagt bij omdat we minder uit hoeven geven aan spullen. Een fiets voor de jongste staat gewoon klaar om op te pikken. Die pvc leidingen, hout, etc.

Een medewerker vond het in eerste instantie een raar en vooral onuitvoerbaar idee. In zes weken tijd (kom vaak op de stort) is-ie volledig om en komt mij zo laten zien wat hij allemaal zou bewaren. Van heel sceptisch naar praktisch goed uitvoerbaar in een paar dagen.

In combinatie met sociale werkplaatsen en stageplekken is dit ook maatschappij-bevorderend. Lijkt me heel zinvol en dus werk met veel voldoening. Verder lijkt het me erg goed te combineren met repair cafés. Die zie je meer en meer, en zorgt naast bovenstaande opbrengsten voor sociale cohesie. Minder eenzaamheid en meer zelfredzaamheid.