1 Idee van: Stichting Beleveniscollectief Omgeefmij HAND-MADE Publicatiedatum: 06 mei 2020

HER-Herinrichting Groningse- en Gronings-Drents Veenkolonien

Groningen wingewest leerden we vroeger op school.

Om turf ging het toen, waar recent bij opgeteld Zoutwinning, Gaswinning en exploitatie van Wind- en
Zonenergie.

Turf:
Turf werd er gestoken uit het Bourtangerveen. Het Bourtangerveen was ooit het grootste
aaneengesloten veengebied van Europa.
Totaaloppervlak van het veengebied, verspreid over Groningen, Drenthe, Emsland en Grafschaft
Bentheim, was 3000 km2, met soms wel een dikte van 8 meter. Uitgaand van een gemiddelde dikte
van 5 meter levert dat graafwerk en turftransport op van 15.000.000.000 m3 vrijwel geheel met de
hand gegraven en getransporteerd. Als je weet dat de piramide van Cheops uit 2.600.000 m3 steen is
opgebouwd dan besef je pas wat voor monsterlijke prestatie hier geleverd is: we hadden er, samen met
onze oosterburen, 5769 stuks vergelijkbare piramides mee kunnen realiseren! Er resteerde arme
grond, doorsneden door Aa’s (natuurlijke afwatering), kanalen, diepen, monden en wijken: –
strokenlandbouw van ouds, een 100% met de hand gegraven cultuurlandschap dat niet langer op de
wereld-erfgoedlijst van UNESCO mag ontbreken.

“Stof”stormen:
2004, opeens stond dat bord er: Hermeanderen Hunze. De Hunze werd in 1960 recht getrokken. De
toen afgesneden meanders bleken achteraf onmisbaar voor een goede waterhuishouding.
Bij het eindproduct van de Herinrichtingwet lijkt iets dergelijks aan de hand:
– op de grotere percelen verwaait de wind de bouwvoor, bedrijfsvergroting is nodig om rond te komen
op de verarmde grond waar vervolgens de wind weer extra vat op heeft.

Tijd voor een HER-Herinrichting:
Tijd voor duurzame ingrepen. Waar behoefte aan is:
– Bodemverbetering en werkgelegenheid.
– Humusrijke grond met daarop liefst arbeidsintensieve agrarische bedrijfsvoering
– Duurzame strokenlandbouw, tuinbouw, grove tuinbouw en energiegewassen.
– ECO aardappelteelt

Er staat een legertje jonge boeren die door speculatie met agrarische grond niet kunnen boeren, te
springen om akker- en tuinbouwgrond.
Er zijn clubs in Nederland met mondiale kennis van een regeneratieve agrarische sector die de akkeren
tuinbouw aan het redden zijn met behulp van agrarische business-modellen zoals Willem Verwerda
van Commonland die werkt met het four return model: Inspiratie, Sociaal kapitaal, Natuurlijk kapitaal
en Duurzaam financieel rendement.
Zijn grotere samenwerkingsverband, de Transitiecoalitie Voedsel heeft als doel:
– Een gezond leven op een gezonde planeet.
– Voor iedereen (de agrarische sector zo inrichten dat er meer dan alleen seizoenswerk te doen is)
– Met Nederland als voortrekker voor de hiervoor noodzakelijke omslag.

Know how en bemanning zijn aanwezig.
Behelst processen van vele vele jaren, daarom zo snel mogelijk aan de slag er mee:
– een duurzame renderende agrarische ECO zone maken van het veenkoloniale gebied.
– zonnepanelen kunnen mogelijk mede het strokenlandschap duiden voorlangs de lange natuurlinten
die de hergraven oude wijken flankeren.
– wat prachtig zal het zijn als straks de AVEBE de eerste ECO aardappelmeelfabrikant ter wereld
wordt!

De HER-Herinrichting van de Veenkolonien:
– maak er werk van
– en creëer er duurzame werkgelegenheid mee!