78 Idee van: Fokko Leutscher Publicatiedatum: 14 maart 2020

Helikopterview beleving Middag-Humsterland

Het op een innovatieve wijze zichtbaar maken en opnieuw beleven van het oudste cultuurhistorische kwelderlandschap “Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland”.

Het idee is ontstaan tijdens het project “Inrichting van het Reitdiepdal” en vervolgens bij het schrijven van een boekje over veerhuizen langs het Reitdiep, waarbij ik met QR-codes bepaalde delen extra aandacht geef en tot leven breng.

Ik heb deze gedachte reeds gedeeld met de werkgroepleden “Regio-marketing Middag-Humsterland”, de Gebiedsraad Middag-Humsterland, betrokken leden van het Kloostermuseum, het Rechthuis van Aduard, het Wierdenmuseum en de afgelopen week met een enkele docenten van de Hanzehogeschool.

In principe was er al een voorschot genomen op een eerste uitvoering door een (straks overbodige) hoogspanningsmast bij Wetsingersluis te laten staan als mogelijke uitkijktoren in het meanderende Reitdiepdal. Dit is reeds opgenomen met de voormalige gemeente Winsum en het het Landschapsporoject 380 KV.

Maar om dit voor eenieder mogelijk te maken (niet iedereen kan een dergelijke uitkijktoren beklimmen) heb ik bedacht om het idee op een innovatieve wijze inhoud te geven, waarbij het recreatieve/toeristische element op cultuurhistorische wijze een boost kan krijgen. En daar waar men in het landschap, de cultuurhistorische elementen toch niet zo direct beleeft, zou het juist een enorme prikkel geven om dit op een andere en innovatieve wijze te kunnen presenteren.

Hierbij denk ik aan gekoppelde drone-video-opnames: zelf vliegen boven ons kwelderlandschap. De projectie dusdanig laten uitvoeren dat men dit beleeft alsof men in een helikopter zit (dus naar beneden kijkt). De presentatie met alleenvertoningsrecht (patent) voor het Wierdenmuseum en het Kloostermuseum (tezamen met het Rechthuis). Het geheel als een studie-opdracht uitzetten bij de Hanzehogeschool.

Dit zou het culturele aspect van ons Nationaal Landschap zeker versterken (niet zozeer kwantitatief, maar juist kwalitatief). Hierbij zou het zeker ook een uitdaging zijn om middels oude kaartlagen en/of op virtuele wijze de beelden ook dusdanig te kunnen bewerken/aanpassen dat men ook de situatie van enkele honderden jaren terug kan ervaren/zichtbaar maken. Hierbij te denken dat eb en vloed in het Reitdiep vanaf “Twad tot Stad” zijn nodige uitwerking had; het Reitdiep was dan op meerdere plaatsen 1,5 kilometer breed!

Al met al… zeker de moeite waard om dit innovatieve idee een goede kans te geven en daarmee de provincie Groningen op een bijzondere manier op de kaart te zetten, te belichten, cultureel te verrijken en historisch tot leven te brengen.