4 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 10 maart 2020

Heel Groningen Leest

Publiekscampagne laaggeletterdheid, zodat ALLE Groningers mee kunnen doen. Ook zij die niet of moeilijk kunnen lezen, schrijven of rekenen.

Eén op de zes Nederlanders is laaggeletterd. In Groningen zijn dit 65.000 mensen. Dat betekent dat volwaardig meedoen in de samenleving vrijwel onmogelijk of op z’n minst heel moeilijk is. Laaggeletterdheid is vaak het onderliggende probleem van vele andere problemen, zoals armoede en schulden. Voor degenen die het betreft is dit verschrikkelijk! Maar wellicht worden zo ook prachtige ideeën voor de toekomst van Groningen gemist!

Gemeenten, onderwijsinstellingen en andere organisaties werken al veel samen om laaggeletterdheid aan te pakken. Toch is het percentage de afgelopen jaren niet gedaald. Het is moeilijk mensen te motiveren, omdat mensen die niet kunnen lezen, schrijven of rekenen zich vaak schamen. Met een langdurige grote campagne van minimaal een jaar via de regionale en lokale omroepen is het wellicht wel mogelijk om deze groep te bereiken en te motiveren.

Hoe mooi zou het zijn als in 2040 ALLE Groningers meedoen, ook degenen die niet of moeilijk kunnen lezen, schrijven of rekenen?