137 Idee van: Jenny van der Werf Publicatiedatum: 04 maart 2020

Heel Groningen Colourful, bekend maakt bemind

Groningen is kleurrijk. Er wonen mensen die voor de liefde, studie of werk naar Groningen zijn gekomen en mensen die alles en iedereen achter moesten laten omdat het niet veilig is in hun land van herkomst. Iedereen bouwt mee aan ons kleurrijk Groningen. Vanuit vele landen uit de wereld trots en talenten ontdekken en delen in de provincie Groningen. Dat is waar Colourful Groningen voor wil staan en van droomt. Laten we nieuwsgierig zijn en van elkaar leren. Proef de wereld van Colourful!

Wie zijn wij?
Het burgerinitiatief Colourful Bedum en later Het Hogeland is ontstaan in Bedum en heeft zich inmiddels verspreid door het Hogeland en de ambitie is om provinciaal door te groeien. Colourful Groningen is een initiatief wat ons als provincie en als mens verrijkt.

Colourful Het Hogeland  heeft twee doelen:

  1. Inwoners met een migratieachtergrond zich thuis laten voelen in onze provincie.
  2. Een positief geluid laten horen door trots, talent en cultuur te delen.

Hoe doen we dat?
Colourful Het Hogeland organiseert laagdrempelige activiteiten zodat mensen hun netwerk vergroten. Op het gebied van eten, sport, muziek, educatie en werk. Het sociale netwerk helpt iemand beter de weg te vinden in zijn nieuwe omgeving. Colourful Groningen is een investering in de toekomst. Het zorgt voor sociale cohesie. Dit uit zich in het aanbod van vele vrijwilligers en de samenwerking met (vrijwilligers)organisaties, stichtingen,verenigingen, de middenstand, scholen, zorginstellingen en serviceclubs. Dit maakt Colourful  kansrijk met een breed bereik. We zoeken nadrukkelijk de verbinding met de andere initiatieven van Toukomst.

Waarom is ons idee belangrijk, ook voor jou?
Door de toenemende polarisatie in de wereld, Europa en Nederland is het nu tijd in Groningen juist het positieve geluid te laten horen. Het is van belang dat we met elkaar en niet langs elkaar leven. De ervaring leert dat de contacten je leven verrijken. Dat gunnen we alle inwoners van Groningen. Wat we op het Hogeland al ervaren zullen we delen in heel Groningen. Wij zijn trots op onze kleurrijke provincie! Doe je mee?

Hoe kan jij helpen?
Stem op Colourful en samen zorgen we er voor dat iedere gemeente in de provincie Colourful wordt. Check ons op www.colourfulhethogeland.nl en volg ons op facebook!

Bekend maakt bemind!