10 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 30 maart 2020

Havens Martenshoek en Sappemeer opwaarderen

De passantenhavens Martenshoek en Sappemeer verloederen met schepen die de wrakkenstatus naderen en/of met schepen die het gehele jaar een vaste ligplaats innemen. Deze havens zijn een welkome aanvulling op de nu al te kleine passantenhaven in Zuidbroek. Opwaarderen van beide passantenhavens met voorzieningen zorgen er voor dat de vaartoerist ook een verblijfstoerist wordt (goed voor de lokale middenstand).

Handhaving
Als regioteam van het Watersportverbond achten wij het van belang dat de gemeente eerst een ligplaatsenbesluit vaststelt (met een aanwijsbesluit), zodat handhavend kan worden opgetreden tegen verloedering van beide passantenhavens. Voor de nostalgische beleving is de aanwezigheid van goed onderhouden varend erfgoed een goede zaak. Alleen deze schepen moeten een vergunning voor een ‘permanente’ ligplaats kunnen krijgen.

Basisvoorzieningen aanbrengen
In beide passantenhavens moeten basisvoorzieningen worden aangebracht, te weten:
– stroompalen
– een watertappunt
– een (gratis) te gebruiken innamestation voor vuilwater
Om te voorkomen dat in beide passantenhavens alsnog lokale vaartuigen gaan liggen op ligplaatsen voor passanten, is het wenselijk dat ook havengeld wordt geheven, vergelijkbaar met verblijf in de passantenhaven Zuidbroek. Op Google Maps (hyperlink) is met een uitgebreide toelichting bij beide havens aangegeven waar de steigers en de voorzieningen moeten komen. NB: in Google Maps inzoomen en scrollen naar beide passantenhavens.

Voor beide passantenhavens geldt dat:
– Havengeld en gebruik van basisvoorzieningen worden afgerekend met hetzij de gewone bankpas of via de app AanUit.net
– ligplaatsen een nummer krijgen
– ligplaatsen zijn gemiddeld 11 meter lang, te markeren met bolders en aanlegringen op de juiste afstanden (eventueel ook markeren met een verfstreep)

Passantenhaven Martenshoek
Ter plaatse aanbrengen van in totaal circa 110 meter steiger aan de Werfkade en de kopse kant van de vaarweg. De passantenhaven Martenshoek kan na opwaardering met basisvoorzieningen weer een aantrekkelijke beeld voor de leefomgeving opleveren. Zie hiertoe de toelichtingen op Google Maps. De nabijheid van een winkelcentrum en horeca draagt ertoe bij dat de vaartoerist ook een verblijfstoerist kan worden.

Passantenhaven Sappemeer
Met de aanwezigheid van de historische scheepswerf Wolthuis en het aanbrengen van basisvoorzieningen kan een aantrekkelijke omgeving voor een tijdelijk verblijf van de vaartoerist worden gerealiseerd. Zie hiertoe ook de toelichtingen op Google Maps.

Informatiebord
Een vaartoerist wordt alleen een verblijfstoerist als hij ter plaatse geïnformeerd wordt over winkels, horeca, de toeristische pareltjes en over fiets- en/of wandelroutes. Eenmaal aangelegd zoekt een vaartoerist dezelfde beleving als elke andere toerist.

Passantenhavens met basisvoorzieningen aan doorgaande vaarroutes is één van de doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam van het Watersportverbond.