3 Idee van: Annemieke Grimbergen Publicatiedatum: 01 april 2020

GruttoGronden

Grond voor Grutto

Dit plan is spannend, innovatief. Grond is de peiler onder een grondgebonden bedrijf. Je eigen grond betekent vrijheid van werken, generaties geleden waren velen afhankelijk van de goeddunken van hun (grote) landeigenaars, ook in mindere jaren. Maar tegelijk is eigen grond een molensteen geworden: de huidige grondprijzen betekenen een enorme schuldenlast voor wie boert, het is haast onmogelijk een bedrijf over te nemen. Laat staan om zonder een familiebedrijf in de melkveehouderij te beginnen.  Wetend dat er ook in Groningen melkveehouderijbedrijven zijn die het water aan de lippen staan door staluitbreidingen na het loslaten van het melkquotum. Kortom, een kans voor ondernemers die hun bedrijf willen veranderen en klaarmaken voor een natuurinclusieve toekomst, en voor jongeren die een bedrijf willen overnemen.

 

Voor inspiratie  dat eigendom  een gezonde bedrijfsvoering in de weg staat door de hoge kosten:

–  Zie Armin Steuernagel: Transforming ownership to create a better economy

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Uy_ODDiZo.

– Of zie wat Hans van den Broek deed met het eigendom van zijn strandtent:  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/02/ondernemen-kan-ook-anders-a3968968

– Op kleine schaal pionieren een aantal agrarisch ondernemers met grond in stichtingen, vaak gefinancierd met behulp van klanten.

Dit plan: bouw een Groninger Model met Stichting GruttoGrond. Hiermee geven we een voorzet voor nationaal en Europees beleid,  voor een vernieuwd GLB. Een GLB dat in de komende 20 jaar grond voor eeuwig vrij kan maken, in plaats van inkomens te steunen, wat niet voort zal duren.

Plan: Geef 20 boeren de kans gemiddeld 10 ha van hun land in te brengen in Stichting GruttoGrond. Deze grond wordt voortaan verpacht, op basis van een waarde van 0 (3 ster)-10.000 (1 ster) euro,  onder de voorwaarden: Beter Leven Zuivel 1 ster, of 3 ster.  Aanvullend: minimaal 30% van het bedrijf is kruidenrijk grasland/plas-dras/bloemrijk grasland, min. 3000 uur weidegang   koeien en jongvee (ook aanpak stikstof), max 2 GVE/ha, krachtvoer is van Europese herkomst.

Plus: onderzoek naar effecten , ook op melk en vleeskwaliteit, en kansen. Verspreiding kennis  naar consumenten en andere partijen om ook in grond te investeren, en zo het aantal boeren snel uit te kunnen breiden.

 

Benodigd: 10 miljoen euro