23 Idee van: Bossers & Cnossen Publicatiedatum: 30 maart 2020

Grunn One Level Up: Eerlijke kansen voor iedereen!

Werken in de IT is een keuze, werken met IT geldt voor iedereen.

Door het hoge tempo waarop de technologie zich tegenwoordig ontwikkelt, zien we een steeds groter wordende kloof tussen de mens en de technologie. Dit maakt het moeilijker om aan het werk te komen of om van baan te veranderen.

Bossers & Cnossen heeft in de afgelopen jaren met een bewezen effectief trainingsprogramma (Tech-Savvy) de afstand tot de arbeidsmarkt voor zo’n 50 werkzoekenden binnen de Gemeente Groningen aanzienlijk verkleind. Het programma, waarin technische kennis zoals privacy, security & kunstmatige inteligentie,  en de belangrijkste 21e eeuwse vaardigheden zoals Coördineren met anderen, Creatief complexe problemen oplossen en Kritisch denken centraal staan, draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van de deelnemers. Voor 80% van hen resulteerde dit zelfs in een werkervaringsplek of arbeidsovereenkomst met een organisatie!

Het traject bestaat doorgaans uit fysieke bijeenkomsten die gecombineerd worden met interactieve webinars. Zowel online als offline (samen)werken wordt hierdoor gestimuleerd. Door een combinatie van 21e-eeuwse vaardigheden en technische kennis te trainen, ontwikkelt de deelnemer een groeimindset. Deze mindset stelt de deelnemer in staat om zich ook na het traject zelfstandig te blijven uitdagen en ontwikkelen. En geeft hem of haar beter zicht op waar de sterke kanten en groeimogelijkheden liggen en hoe deze ingezet kunnen worden bij een nieuwe baan.

Wij willen er met ons programma voor zorgen dat iedereen in de toekomst een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. Om zo, samen, de Groningse arbeidsmarkt en haar deelnemers one level up te krijgen tijdens de digitale transformatie naar de toekomst.

Eerlijke kansen, voor iedereen!