1 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Groningse ouderen Digivaardig maken!

Digivaardigheid is voor veel ouderen en ook niet zulke hele oude mensen een steeds groter probleem. Terwijl aan de andere kant de maatschappij steeds digitaler wordt, kan het leven van bijvoorbeeld nog thuis wonende ouderen gemakkelijk worden door digitaal veel eigen dingen te kunnen blijven regelen. Wij merken dat ouderen vaak wel een iPad of iets dergelijks in huis hebben, maar niet altijd weten hoe ze hiermee kunnen omgaan en soms dit zelfs niet durven. De insteek kan zijn om mensen genoeg zelfvertrouwen te geven en eventueel ook om ze praktische kennis te laten opdoen over dit onderwerp. Denk dan ook aan het kunnen onderscheppen van phishing en het belang van goede wachtwoorden. Hoe kun je ouderen digivaardig maken zonder het een technology push te maken naar de ouderen. Wat is oprecht haalbaar en kunnen ze baat bij hebben. Dit project omvat een traject waarbij de wensen en behoeftes van de doelgroep in kaart worden gebracht om vervolgens in co-creatie (een) product(en) op maat te maken.

In een krachtig consortium met expert op het gebied van zorg en gebruiksgemak van de Hanzehogeschool, digitale expertise en digivaardigheid ondersteuning van de Digital Literacy Coalition is er een gefundeerde basis voor de uitvoer van concepten die werken! Dit kunnen wij echter niet alleen! Daarom willen we veel in samenwerking en samenspraak met de doelgroep en eventueel aanvullende experts vormgeven aan de inhoud. In dit traject ontwikkelen we verschillende digitale interventies in de vorm van applicaties, games, website etc. We kiezen voor het medium dat het beste bijdraagt aan de situatie en doelstellingen. De expertise en ambitie is er, nu nog de realisatie!

Team: Hanzehogeschool UCD, 8D Games, Digital Literacy Coalition