97 Idee van: Gea Smidt Publicatiedatum: 01 april 2020

Gronings Vuur 2.0

Cultuur als brandstof voor de toekomst:

Gronings Vuur 2.0.

Gronings Vuur 2.0 wakkert de energie aan voor de toekomst van je eigen omgeving. Cultuurmakers gaan in opdracht van de gemeenschap aan de slag en maken een presentatie voor publiek. In 8 gemeenten in de provincie Groningen ontwikkelen cultuurmakers hiervoor een project. Met als doel de uitdagingen waar de lokale gemeenschap voor staat te verwoorden, te verbeelden en in energie voor verandering om te zetten. De presentatie kan een voorstelling zijn, een kunstwerk, een theatrale wandeling of iets totaal anders.

Gronings Vuur 2.0 hoe werkt dat?

 1. De lokale gemeenschap bepaalt de opdracht voor de cultuurmakers. De lokale gemeenschap dat zijn: gemeente, inwoners, lokale organisaties (welzijn, zorg, milieu of klimaat) en wetenschap. Het kan bijvoorbeeld gaan over: voedselvoorziening, armoede, integratie, werkgelegenheid, natuur, de toekomst van jongeren of energiezuinig leven.
 2. Lokale cultuurmakers (amateur en professional) bepalen met welke professionele cultuurmaker van buiten de gemeente zij het concept voor het cultuurproject in eigen gemeente gaan ontwikkelen. De toekomst staat hierin centraal.
 3. In een werkperiode van 6 maanden per gemeente voeren de lokale cultuurmakers onder leiding van de professionele cultuurmaker het project uit. Dat zijn er 8 in totaal. De uitvoering kan deels overlappend plaatsvinden.
 4. De makers tonen het resultaat aan publiek.

Verdere onderbouwing van het idee

Gronings Vuur 2.0 verbindt gemeenschap, wetenschap en kunst en cultuur met elkaar. Kunst en cultuur zijn bij uitstek geschikt om de uitdagingen in de maatschappij te verwoorden, te verbeelden, te bekritiseren en oplossingsrichtingen aan te dragen. In deze ongewisse tijd is het meer dan welkom en waardevol om op deze manier een steentje bij te dragen aan je eigen omgeving.

Gronings Vuur 2.0 vloeit voort uit het project Gronings Vuur (www.groningsvuur.nl). Met Gronings Vuur is een netwerk van cultuurmakers, gemeenschap, wetenschappers en spelers uit andere sectoren ontstaan. Van dit netwerk, deze energie, kan Gronings Vuur 2.0 gebruik maken. Het bundelen van kennis en kunde uit deze werelden creëert het vliegwiel voor de oplossingen voor de toekomst.

Gea Smidt bedenker en projectleider van Gronings Vuur, vindt dat met Gronings Vuur is een eerste beweging is gemaakt om met cultuur te laten zien wat er in je gemeente speelt. Er is enthousiasme ontmoet en mensen willen doorgaan. Met Gronings Vuur 2.0 kan je een verdiepingsslag maken. Laat we er met zijn allen voor zorgen dat het vuurtje blijft branden!

Wat is ervoor nodig om Gronings Vuur 2.0 te realiseren?

 • 1 miljoen euro voor 8 projecten.
 • Een aanjagend kernteam die werkt met:
  • Productiemedewerkers uit de provincie
  • Professionele makers uit de provincie, die dit soort projecten leuk vinden en hiervoor geschikt zijn.
  • Project aanjagers uit de provincie.
  • Lokale cultuurmakers (amateur en professionals), gemeenschap en maatschappelijke organisaties.