2 Idee van: Erik Krijnsen Publicatiedatum: 01 april 2020

GroningH2n, dé waterstofprovincie

Groningen zet als provincie in op de ontwikkeling van een waterstofcluster. Op het gebied van duurzame mobiliteit kan waterstof een grote rol gaan spelen. Op dit moment is de vraag naar waterstof die we hier (gaan) maken nog beperkt. Bedrijven, overheden en consumenten kijken naar elkaar om de eerste stap te nemen. Samen zitten ze vast in een vicieuze cirkel.

Die vicieuze cirkel ziet er zo uit:
  • De overheid: Zet niet in op waterstof: ‘niemand rijdt op H2’
  • De consument: Kan niet op H2 rijden, want je kunt het nergens krijgen, en de auto’s zijn duur.
  • De industrie: Gaat geen dure pomp bouwen voor een achterblijvende markt.

Nú wordt elektrisch rijden sterk gesubsidieerd. Echter: ruwe grondstoffen voor accu’s zijn schaars en het winnen van deze grondstoffen is slecht voor het milieu. Daarbij maakt de schaarste ons afhankelijk van geopolitieke krachten.

Om dit te voorkomen en om de Groningse ambitie van een sterk waterstofcluster waar te kunnen maken biedt Toukomst de mogelijkheid om de vicieuze cirkel te doorbreken.

GroningH2n zet in op het bouwen van H2 tankfaciliteiten en het aantrekken van producenten in de waterstof mobiliteit.
  • Daarmee: wordt de producent uit het proces gehaald, wordt binnen Groningen het praktische probleem van de consument weggenomen, en heeft de overheid een reden om te subsidiëren, waarmee het voor de consument ook financieel aantrekkelijker wordt om H2 te rijden.
  • Daarbij: wordt een ideaal vestigingsklimaat gecreëerd voor een productielocatie van waterstofauto’s. Groningen heeft met de Eemshaven een diepzeehaven op steenworp afstand van Emden (VW), waarvanuit grote delen van de Europese markt bediend kunnen worden. Denk hierbij aan Scandinavie, ht VK, benelux, en Duitsland. Dat Groningen inzet op waterstofproductie versterkt dit vestigingsklimaat alleen maar. Een fabriek voor H2 personenauto’s zou een primeur zijn in Europa.
  • Waarmee: Meer aanbod in waterstofauto’s in Europa zal het aandeel waterstofauto’s op de weg ten goede komen en daarmee weer de waterstofcluster in Groningen.
GroningH2n volgt 3 stappen:
  1. Infrastructuur aanleggen: op vier strategische locaties worden nieuwe H2 tankstations gebouwd zodat min of meer iedere Groningse gemeente is voorzien.
  2. Markt creëren: door zelf H2 af te gebruiken (H2 voertuigen voor bijv. gemeenten en provincies) worden kosten van de exploitatie gedrukt.
  3. Producenten aantrekken: Door te lobbyen bij producenten van zowel H2 voor de consument, als bij producenten van waterstofvoertuigen.

Met de eerste stap wordt de vicieuze cirkel doorbroken. Met de tweede stap wordt de exploitatie op korte termijn rendabeler en wordt tevens het goede voorbeeld gegeven. Met de derde stap worden banen gecreëerd, technologie en kennis binnen gehaald, en kostprijzen door lokale productie gedrukt.