16 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 17 februari 2020

Groninger Landbouw Coöperatie

Richt een landbouwcoöperatie op waarbij alle Groninger landbouwers hun opbrengsten inbrengen. Door het coöperatieve hoeven de landbouwers elkaar niet meer kapot te concurreren, want iedereen deelt in de winst en omdat de coöperatie een sterke speler is kan er een goede prijs voor de opbrengsten worden bedongen. Het niet hebben van bedrijfsopvolging is ook een minder groot probleem, want de coöperatie is belanghebbende en kan binnen haar leden snel op zoek naar een betrouwbare bedrijfsopvolger.

De coöperatie kan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw grootschalig oppakken door haar leden biologisch te laten boeren en veel minder vee te houden dan nu het geval is. Intensieve veehouderij gebeurt ook niet meer. De coöperatie kan zelf bepalen en het zijn niet meer de Campina’s, LTO of Rabobank die bepalen en die de winsten houden.

Met dit model los je veel problemen op en krijgt het Groninger land(schap) en de Groninger boer weer perspectief. Bijvoorbeeld:

  • Stikstofuitstoot onder controle.
  • Dierenwelzijn verbetert.
  • Biodiversiteit neemt weer toe.
  • Minder uitstoot van broeikasgassen.
  • Doordat grondwaterpeil op veel plekken verhoogd kan worden is er minder verdroging en inklinking.
  • Geen onderlinge concurrentie maar samenwerking om Groningen sterker te maken.
  • Bedrijfsopvolging is geen probleem meer; iedereen kan meehelpen, iedereen kan boer worden.
  • De band met de samenleving, met de burgers, wordt weer sterker.
  • Boeren kunnen meer uit hun sociale isolement komen doordat ze samen voor de corporatie werken.

Het geld blijft in de regio. Boeren is weer leuk en er is een toukomstperspectief.