7 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 25 februari 2020

Groninger Kiek en Luisterkast

In het verzorgingshuis “De Nieuwe Wierde” in Grijpskerk worden zorg, cultuur, educatie en historie bijeengebracht. Om die thema’s goed bereikbaar te maken voor diverse doelgroepen binnen en buiten het dorp, is een presentatie unit bedacht.

In het  verzorgingshuis “De Nieuwe Wierde” in Grijpskerk wordt een leefbaarheidproject uitgevoerd, dat zijn weerga in de provincie Groningen niet kent. Het doel van het project is het integreren van zorg, cultuur (historie) en educatie. De openbare bibliotheek en de historische Stichting Kluften en Waarden gaan bij wijze van spreken inwonen in de openbare ruimten van “De Nieuwe Wierde”.
Die ruimte noemen wij “De Dorpstraat” en wordt een ontmoetingsplek voor iedereen; jong en oud. De bibliotheek is tegenwoordig meer dan boekenuitleen (dat kan natuurlijk nog steeds), maar ontwikkelt zich meer en meer tot een mediatheek waar vooral de wat jongere generatie zich thuis voelt.
De Stichting Kluften en Waarden beschikt over een uitgebreid historisch archief over de voormalige gemeente Grijpskerk. Dat archief wordt in De Dorpstraat beter toegankelijk dan voorheen. Het is voortaan eenvoudig te zien wat er in het archief zit en de archiefinhoud is ook te raadplegen. Het audio- en filmarchief en de grote fotocollectie is digitaal beschikbaar.

De grote hoeveelheid digitale informatie die in De Dorpstraat wordt gebundeld en onze ambitie om die optimaal te kunnen aanbieden aan de bezoekers van De Dorpstraat, bracht ons op een idee voor een Toukomstproject dat in de hele provincie Groningen uitvoerbaar is.
Wij noemen het idee, De Groninger Kiek en Luisterkast.

De Groninger Kiek en Luisterkast is een mobiele audiovisuele presentatieunit, gericht op integratie van zorg, cultuur, historie en educatie. De unit is operationeel in een openbare ruimte in een zorginstelling. Bezoekers/gebruikers/zorgverleners, kunnen kiezen uit diverse thema’s die deels lokaal georiënteerd zijn. Thema’s kunnen zijn: muziek, toneel, cabaret, voorlezen, lokaal (historische films, historische foto’s, oorlogshistorie, kerkdienst, uitvaart).

Gebruikers:

 • Zorgverleners gebruiken de unit als een moderne versie van de dementie-kist.
 • Schoolklassen die een lokaal historisch onderwerp uitdiepen.
 • Bewoners van de zorginstelling of inwoners van het dorp die historische foto’s of films willen zien.
 • Inwoners van het dorp die iets willen weten over de historie van hun dorp.
 • Mensen die een (stukje) van een boek of tijdschrift voorgelezen willen horen.
 • Mensen die een concert of kerkdienst willen horen/zien.
 • Bewoners van de zorginstelling die fysiek niet bij een uitvaart kunnen zijn.

Om de Groninger Kiek en Luisterkast operationeel te krijgen is samenwerking nodig tussen:

 • De zorginstelling
 • De zorgverleners
 • De bibliotheek
 • De Stichting Kluften en Waarden
 • De Kerkbesturen
 • Plaatselijke technische ondernemer(s)
 • Schoolbesturen

Om de Groninger kiek en luisterkast operationeel te houden, zal een werkgroepje worden samengesteld.