1 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 01 april 2020

Groninger Bluezones!

In dit idee wordt er een VR-omgeving gecreëerd waarmee bijgedragen wordt aan de totstandkoming van Groninger Bluezones, plekken waar de bewoners opvallend gelukkig en gezond zijn!

Groninger Bluezones!

‘Genes are nice, but joy is better!’

De leefomgeving in bv het aardbevingsgebied maar ook andere regio’s van Groningen zou moeten uitnodigen tot interactie met andere mensen en met plezier.
Je omgeving draagt bij aan je geluk, dus hierin zouden initiatieven passen die bij de opbouw van het aardbevingsgebied daar rekening mee houden.
Dit idee is een virtueel lab waarin de gezondheidsreacties van toekomstige bewoners op de levensomgeving gemeten kunnen voordat er sprake is van een gebouwde omgeving.
In dit idee wordt er een VR-omgeving gecreeerd waarin de stressreacties en de emotionele reacties van een proefpersoon objectief gemeten kunnen worden op een nog te bouwen ruimte of object. Dit idee kan gebruikt worden om handen en voeten te geven aan het creëren ‘healthy environments’ en is een instrument om te werken aan zgn
bluezone-projecten, plekken waar de bewoners opvallend gelukkig en gezond zijn! De Groninger Bluezones!