2 Idee van: Girbe Buist Publicatiedatum: 09 maart 2020

Groningen mysterieus en vol energie

Verspreid over de provincie liggen meer dan 100 zogenaamde krachtplekken. Dat zijn vaak oeroude sites met een positieve en geneeskrachtige werking op de mens. Deze plekken worden via een fietsroute-app en een kaart ontsloten. Op een aantal plekken komen herbronningsbanken te staan, die via moderne technologie de verhalen van de krachtplekken vertellen.

Sommige plekken oefenen een mysterieuze aantrekkingskracht op ons uit. Het is net of je erheen wordt gezogen en er maar moeilijk los van kunt komen. Vaak worden deze plekken al sinds de oudheid als heilig beschouwd en zijn ze vaak uitgegroeid tot bedevaartsoorden waar mensen geestelijk heil en genezing zoeken. Voorbeelden van zulke krachtplekken zijn Rome, Lourdes, Mekka en Santiago de Compostella. Volgens vele culturen lopen er energiebanen over de aarde en waar deze lijnen elkaar kruisen ontstaan krachtplekken of leycentra. Dit zijn plekken waar het goed toeven is, waar een weldadige werking vanuit gaat. Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines als natuurkunde en geobiologie komt er steun voor deze theorie. Om deze plekken te bezoeken hoeven we niet altijd ver te reizen. We kunnen ze ook dicht bij huis vinden

De historicus Wigholt Vleer en de Leylijnen Wergroep Noord Nederland hebben in het begin van deze eeuw onderzoek gedaan naar krachtplekken in de provincie Groningen. Uit hun inventarisatie blijkt dat Groningen meer dan honderd van deze plekken kent. Omdat op deze plekken ook vaak kloosters, kerken en andere monumenten staan, zijn deze plaatsen niet alleen energetisch maar ook cultuur-toeristisch interessant. Verder worden er over deze plekken boeiende volksverhalen verteld. Bezoekers en inwoners van Groningen kunnen deze plekken gebruiken om te ontspannen of om zich op te laden. Daarnaast kunnen zij zich op deze plaatsen laten informeren over de boeiende geschiedenis en volkscultuur van de provincie.

Het project Groningen mysterieus en vol energie wil de positieve energie en de verhalen van deze krachtplekken ontsluiten voor de Groningers en de toeristen die Groningen bezoeken. Dat gebeurt via een overzichtskaart en een fietsrouteapplicatie, die de diverse krachtplekken en hun achtergrondverhalen via fietsroutes met elkaar verbinden. Dat gebeurt in de verschillende toeristische regio’s van de provincie Groningen. Daarnaast worden op twintig krachtplekken zogenaamde herbronningsbanken geplaatst om de positieve energie van de desbetreffende plek beter te kunnen ervaren. Deze banken hebben tevens een qr-code met chip. Als de bezoeker zijn smartphone hierop richt krijgt hij het achtergrondverhaal van de desbetreffende plek te horen.