50 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 13 januari 2020

Groningen Mobility Challenge 2040

De Groningen Mobility Challenge 2040 is een uitdaging bedoeld om teams van enthousiastelingen te laten nadenken over, én ontwikkelen van, nieuwe (alternatieve) manieren van vervoer. De specifieke vraag hierbij is een drastisch verkorte reistijd tussen Groningen en andere grote steden op duurzame wijze. Deze challenge biedt ruimte voor creatievelingen en financiering voor hun ideeën binnen het thema vervoer.

De Groningen Mobility Challenge 2040 ziet er concreet uit als volgt:
1. In de provincie wordt de Mobility Challenge 2040 groots aangekondigd. Er moet een zo groot mogelijk publiek warm gemaakt worden om zich aan te melden als team.

De strekking luidt: bedenk en bouw een prototype voor de vervoerswijze waarop Groningers zich in 2040 voortbewegen over langere afstanden.

Hierbij gelden de volgende eisen:

 • Reistijd Groningen – Amsterdam moet verkort worden naar slechts 30 minuten, de oplossing is voldoende schaalbaar zodat de reistijd tot elke hoofdstad significant ingekort kan worden.
 • Methode moet niet afhankelijk zijn van de (capaciteit van) bestaande infrastructuur.
 • Het betreft volledig emissievrij vervoer.
 • Minstens zo veilig als bestaande vervoersmethoden.
 • Kosten voor de reiziger worden beperkt tot twee keer de prijs van een treinreis over dezelfde afstand.
 • Testen en experimenten moeten in de provincie Groningen plaatsvinden.
 • Binnen twee jaar moet de winnende partij een werkend prototype tonen dat een gezelschap van twee personen veilig kan transporteren.

Om teams buiten de maatschappelijke gevolgen van een dergelijke uitvinding te stimuleren, wordt een symbolisch prijzengeld bedrag van 1 miljoen euro uitgeloofd voor de winnende partij.

2. Er vindt een voorronde plaats: teams van studenten, ondernemers en enthousiastelingen mogen laten zien dat ze serieus zijn en dat ze zich langere tijd willen commiteren om een werkend prototype van de grond te krijgen. Er worden meerdere teams geselecteerd die een budget krijgen om hun lopende kosten tegen te declareren. Hier staat tegenover dat ze zich een jaar lang zullen inzetten om een werkend prototype van de grond te krijgen dat voldoet aan de gestelde eisen. De voorselectie geschiedt op basis het vertrouwen dat het team wekt, de vernieuwing in het plan en de commitment die het team maakt.

3. De teams ontwikkelen binnen het zogeheten “accelerator” programma hun idee uit. Teams worden bijgestaan door vakexperts en begeleid door ervaren projectmanagers die kunnen assisteren bij het (wellicht letterlijk) van de grond krijgen van het idee. Hierbij worden kennispartners zoals de Rijksuniversiteit en de unieke Hive.mobility van Groningen betrokken.

4. Een vakjury beoordeelt de prototypen van de teams en kiest de winnaar uit. Betrokken parners zetten zich in om het idee verder uit te werken.

De redenen dat bovenstaande opzet goed gaat werken zijn de volgende:

 • Kennis gelinkt aan issues waar we mee te maken hebben wordt lokaal opgedaan.
 • Door zowel harde eisen te stellen aan het eindresultaat maar daarnaast teams in de uitwerking zo vrij mogelijk te laten, worden praktisch uitvoerbare oplossing bedacht.
 • De challenge gaat gepaard met een bedrag aan prijzengeld maar ook opstartfinanciering om teams van gemotiveerde studenten en ondernemers en andere enthousiastelingen aan te trekken. Een accelerator programma moet de geselecteerde teams helpen het meeste uit hun tijd en budget te halen.
 • Meerdere teams werken parallel aan een idee. Dit vergroot de kans op succes door zowel het grotere aantal projecten, maar met name ook door de onderlinge competitiviteit.

Help ons de Groningen Mobility Challenge 2040 “van de grond” te krijgen!