15 Idee van: Amanda le Grand Publicatiedatum: 17 maart 2020

Groningen kruidenrijk

Ecologisch bermennetwerk Groningen

Verandering van het klimaat en achteruitgang van biodiversiteit zijn wereldwijd topprioriteit. De EU heeft een greendeal opgesteld. Ook Nederland neemt allerlei maatregelen vanwege toenemende wateroverlast, hittestress, stikstof en CO2 en de achteruitgang van de biodiversiteit. Landelijk zijn er allerlei projecten als Heel Nederland Zoemt  ter bevordering van habitat voor wilde bijen en actie Steenbreek voor meer groen. Er zijn ook vele gemeenten en organisaties actief voor meer biodiversiteit: aanleg van voedselbossen, ecologisch bermbeheer, aanleg van bijenidylles, bijenlinten enzovoort. Ook bij Toukomst zijn meerdere projecten ingediend die betrekking hebben op biodiversiteit, zoals aanplant van bossen en natuurinclusief boeren. Groningen kan zichzelf profileren door alle groene initiatieven te verbinden voor de gehele provincie: ecologisch netwerk Groningen. Groningen heeft vele hectaren aan bermen langs wegen, dijken en sloten. Dit biedt een enorm potentieel voor het creëren van kruidenrijke vegetaties en bermen. Voor een deel kan dit simpelweg door ander, ecologisch maaibeheer (een of twee maal per jaar maaien en aanvoeren). Voor extra aantrekkelijkheid voor recreanten en publiekseducatie kunnen ook bermen afgeplagd en opnieuw ingezaaid worden met meerjarig inheems bloemenmengsel.  Als alle bestaande initiatieven voor de hele provincie worden versterkt en verder uitgebreid zal Groningen hierin voorop lopen en een voorbeeld functie hebben voor de rest van Nederland.

De provincie en een aantal gemeenten beheren hun bermen al ecologisch. De Natuur en Milieufederatie, de provincie Groningen en Landschapsbeheer Groningen werken als jaren samen in het project Groningen Zoemt met het doel het percentage ecologisch bermbeheer significant op te krikken en langdurig in te zetten. Combineer alle plannen die gericht zijn op klimaatadaptatie en biodiversiteit en geef Groningen Zoemt een extra impuls, zodat bijen, vlinders, vogels en recreanten kunnen genieten van Groen Groningen! Het gaat niet alleen om een goede toekomst, het zaal essentieel blijken voor de toekomst van flora en fauna en alle inwoners van Groningen.