13 Idee van: Duco Schenk, Drewes Wilderman, Arco Heuvelman Publicatiedatum: 18 maart 2020

Groningen bevaarbaar

De Groningse wateren met elkaar verbinden door vaste dammen en overwegen te vervangen door beweegbare bruggen en sluizen voor doorgaande vaart. Stad en ommeland worden op deze manier met elkaar verbonden. Dit leidt tot economische versterking van het achterland en kansen voor toeristische en andere ondernemers. Groningen als recreatiegebied voor watersporters in boten, via kano’s etc. Dit betekent dat de brughoogte minimaal 2,50 of 3 meter moet zijn. Wil men schepen met staande mast dan zal de brug draaibaar moeten zijn. Ook de huidige chartervloten hebben vaak  meer  hoogte dan 3 meter.

Er is ooit een plan gemaakt om ook richting het oosten de vaarwegen verbinden met Duitsland. Maak daar gebruik van. Ook ontstaan er koppelkansen met andere toeristische initiatieven.

Subdoel: klimaataanpassing, natuurontwikkeling etc.

Voor wie: voor Groningers, ondernemers en toeristen die de provincie bezoeken

Wie zijn er nodig om dit te realiseren:

 • Ondernemers (toeristisch)
 • Groninger Toerisme Coöperatie
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Groningen
 • Gemeenten
 • Waterschap
 • Natuur en milieufederatie
 • Groninger Landschap
 • Hanze/RUG/ROC
 • Agrariërs
 • Watersportverbond
 • Het WSA (Wasser und Schifffahrtsamt) en het NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft Küsten- und Naturschutz)

Randvoorwaarden: verbinding met Friesland,  Drentse en Duitse vaarwegen.

Draagt bij aan: klimaatdoelstellingen, bevorderen leefbaarheid, economische versterking.