6 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 14 maart 2020

Groene parkeerlong Stadspark en Sporthal

De asfaltstrook tussen de sportvelden van vv Velocitas en Atletiekvereniging Groningen omvormen tot een “groene parkeerlong”. Door een mos-sedumdak boven deze asfaltstrook te maken, kunnen daaronder in twee lagen (e-bike’s boven) en auto’s op niet-fossiele brandstof op maaiveld parkeren. Door aan de zuidzijde zonnepanelen (én mogelijk aan de noordzijde langs de A7) te plaatsen, kan de parkeerplaats en het park afgeschermd worden van lawaai van de snelweg A7 én wordt duurzame energie opgewekt.

Het plan is naar voren gekomen bij het uitwerken van de visie van Groningen Atletiek. Het is niet verder uitgewerkt omdat binnen de Gemeente Groningen, specifieker: Herijking Visie Stadspark, nagedacht wordt over het parkeren in het park. Het idee is in 2020 in een Parkoverleg ter sprak gekomen.

Kortweg komt het er op neer dat de asfaltstrook overkapt wordt en het dak groen wordt alsmede dat de zijde aan de snelweg afgeschermd wordt met zonnepanelen. Deze zonnepanelen zouden verlengd kunnen worden langs de groene strook tussen de snelweg A7 en de sportvelden van vv Velocitas en Groningen Atletiek.

Het plan draagt bij aan een goede toekomst voor Groningen door:

  1. Afname hoge temperaturen in de stad door meer groen en minder asfalt
  2. Bijdrage energietransitie (gebouwen van de sportverenigingen van het gas af)
  3. Afname parkeerdruk op Mulock Houwerlaan nabij de sportvelden van Velocitas, Groningen Atletiek en Près le But door het parkeren te concentreren tussen de sportvelden
  4. Parkeren voor e-bikes en elektrische/ waterstof auto’s aantrekkelijk maken door oplaadpunten voor sporters en andere gebruikers van het Stadspark
  5. Verfraaiing door vergroenen van het park (groen boven asfalt is visueel fraaier)
  6. Geluidsreductie in het Stadspark realiseren
  7. Intensivering gebruik zuidwesthoek van het park door rondom hal en “groene parkeerlong” een wandelroute te maken (houtsnippers en dergelijke)

Het idee is een aanvulling op de plannen vanuit Groningen Atletiek om haar clubhuis en het achterliggende trainingsveld te optimaliseren. De vereniging heeft een visie opgesteld om een Multifunctioneel Indoor Training centrum Stadspark (MITS) te realiseren. De visie is beschikbaar en al eens voorgelegd aan de Gemeente Groningen.

De hal zal evenals de parkeervoorziening een buffer vormen tegen lawaai en fijnstof van de A7.

Binnen Groningen Atletiek vind nog een afweging plaats, hoe zij hun belangen kunnen veiligstellen als zij hun clubhuis met meerdere functies als krachtcentrum, kantine, kantoren én de trainingsruimte erachter inbrengen in de nieuw te bouwen hal.

De hal draagt bij aan een betere toekomst van Groningen:

  1. Ontmoeting van verschillende sportdisciplines in een multifunctionele indoorsportruimte (atletiek, zaalsporten als basketbal, volleybal, zaalhockey, jeu de boules, schietsporten enzovoorts)
  2. Gebouw wordt een buffer voor geluid en fijnstof in het park
  3. Door toepassing van duurzame, natuurlijke materialen, een groen dak en panelen én de overlapping van de zandvlakte (= werpveld) dringt het het gasverbruik terug van het gedateerde energie slurpende clubhuis.